Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

26-6-2017 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Β΄ ΜΕΡΟΣ)

Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Κατραμάδος
            «….Ο σπόρος του Ευαγγελίου ρίχνονταν από τους άοκνους  εργάτες σε κάθε μέρος της Οικουμένης και αύξανε θεαματικά. Τα σκοτάδια της πλάνης διαλύονταν με το άκουσμα της Ευαγγελικής Αλήθειας. Οι δεισιδαίμονες τυραννικές αντιλήψεις παραμερίζονταν μπροστά στην ελευθερία του Χριστιανικού μηνύματος.
 

            Οι ασήμαντοι αλιείς της Γαλιλαίας έστρεψαν την ιστορία του κόσμου στον δρόμο της ανθρωπιάς, του πολιτισμού και της προόδου. Οι ταπεινοί και καταφρονημένοι άνθρωποι της παλαιάς εποχής, οι οποίοι δεν είχαν μεγαλύτερη αξία από εκείνη των ζώων, αναδείχτηκαν χάρη στο κήρυγμα Εκείνων, για πρώτη φορά ως ανθρώπινες αξίες και ακόμα περισσότερο, ως ζωντανές εικόνες του Θεού!  Πολλοί ισχυροί κατάλαβαν ότι η εγκόσμια ισχύς τους δεν είχε πραγματική αξία και γι' αυτό την αποποιήθηκαν. Μια νέα πρωτόγνωρη παγκόσμια Αδελφότητα γεννήθηκε στον κόσμο, η
Εκκλησία του Χριστού,  νέα πραγματικότητα αγάπης και συναδελφώσεως των ανθρώπων και των λαών μέσα στον απάνθρωπο κόσμο της αμαρτίας και του κακού,  μέσον σωτηρίας και απολυτρώσεως από την δουλεία της αμαρτίας και της φθοράς. Η ανθρωπότητα και ο σύγχρονος πολιτισμός οφείλει μεγάλη ευγνωμοσύνη στους Αγίους Αποστόλους. Ό,τι δεν κατόρθωσε η διανόηση και η δύναμη του αρχαίου κόσμου, το κατόρθωσε η χορεία των Μαθητών του Χριστού. Ο κόσμος, δυστυχώς, όχι μόνο δεν εκτίμησε την προσφορά τους, αλλά το αντίθετο, έκαμε ό,τι μπορούσε για να ματαιώσει και να γκρεμίσει ό,τι εκείνοι έκτιζαν. Ο Απόστολος Παύλος περιγράφει πολύ παραστατικά τις δυσκολίες της αποστολής τους ως εξής: «….μᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμω, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις, μεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς φρόνιμοι ἐν Χριστῷ, μεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροὶ ὑμεῖς ἔνδοξοι, μεῖς δὲ ἄτιμοι. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσὶ·λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων ἐρίψημα ἕως ἄρτι» (Α΄Κορ.4,9-13). Οι αμέτρητες  δυσκολίες, οι κακουχίες, οι κόποι και προπαντός οι απάνθρωποι διωγμοί δεν τους πτόησαν. Το έργο τους καρποφορούσε. Το αύξανε το ενοικούν στην Εκκλησία Άγιο Πνεύμα (Ιωάν.15,26).  Το έργο των Αποστόλων συνεχίστηκε και συνεχίζεται δια των άξιων και πιστών διαδόχων αυτών. Σε κάθε μέρος ίδρυαν τοπικές Εκκλησίες, χειροτονούσαν Επισκόπους και Πρεσβυτέρους για να συνεχίσουν το έργο τους. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων, βιβλίο της Ιεραποστολής της Εκκλησίας: «Χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς Πρεσβυτέρους κατ' Ἐκκλησίαν καὶ προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθετο αὐτοὺς τῷ Κυρίω, εἰς ὂν πεπιστεύκασι» (Πράξ.14,23).  Αυτή η αδιάκοπη Αποστολική  διαδοχή συνεχίζεται και  σήμερα και χαρακτηρίζεται ως αδιάκοπη διαδοχή προσώπων και πίστεως και γι' αυτό η Εκκλησία μας ονομάζεται Αποστολική.    Όλοι εμείς οι πιστοί του Χριστού και προσκυνητές της Εορτής των Αγ. Αποστόλων «Συνεργν το Χριστο» (Β΄ Κορ.6,1), έχουμε χρέος αφενός μεν,  να αποδίδουμε σε Αυτούς την αρμόζουσα τιμή, γιατί η Εκκλησία είναι θεμελιωμένη πάνω σε αυτές τις μεγάλες Προσωπικότητες, το βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος είδε στην Αποκάλυψη την Θριάμβευσα, εν ουρανοίς  Εκκλησία του Χριστού, θεμελιωμένη επί «θεμελίους δώδεκα καὶ ἐπ' αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ποστόλων τοῦ ρνίου» (Αποκ. 21, 14) αφετέρου, να τους μιμηθούμε στη  ζωή, στο ζήλο, στην πίστη, στον αγιασμό και την μαρτυρία τους αλλά και αν χρειαστεί και στη θυσία και το μαρτύριο τους για Εκείνον και την Εκκλησία Του στον Οποίο Χριστό μας Του  ανήκει η Δόξα, η Τιμή και η Προσκύνηση. Ο  Χρυσοστομικός λόγος θα  θυμίζει ότι : ΕΟΡΤΗ ΜΑΡΤΥΡΟΣ-ΜΙΜΗΣΙΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ. Αμήν».    †Αρχιμ. Σπ. Κατραμάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια: