Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

26-6-2017 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Α΄ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΧΙΜ. ΣΠΥΡ .ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ
            Στις 29 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει με ξεχωριστή λαμπρότητα τους Πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Της, τον  Πέτρο και τον  Παύλο, τους βασικούς δηλαδή πυλώνες της Χριστιανικής πίστεως και Παραδόσεως. Την επομένη στις  30 Ιουνίου εορτάζει τη Σύναξη των 12 Αποστόλων. Υπάρχουν και οι προσωπικές μνήμες τους σε διάφορες ημερομηνίες του έτους, αλλά με αυτόν τον συλλογικό εορτασμό τιμάται σύμπασα η χορεία των μεγάλων αυτών ανδρών, οι οποίοι ως συνεχιστές του έργου του Κυρίου επί της γης, έστρεψαν τον ρου της ιστορίας, άλλαξαν την μορφή του κόσμου! Εμείς ως συνειδητό Εκκλησιαστικό Σώμα Χριστού γνωρίζουμε την ανεκτίμητη προσφορά τους στην εδραίωση και επέκταση της Εκκλησίας στον κόσμο και γι' αυτό με την ευκαιρία της νηστείας που προηγείται προς τιμή  τους εναποθέτουμε και τη βαθιά  ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας προς όλους Αυτούς.

     Οι  μορφές τους είναι ιστορημένες σε περίοπτες θέσεις στους Ναούς μας και αναφορές τους στις ακολουθίες είναι συχνές. Αυτοί αποτελούν την αγιολογική χορεία της Εκκλησίας μας. Χάρη στο δικό τους αγώνα, τις προσωπικές τους θυσίες, θεμελιώθηκε η Εκκλησία στον κόσμο, μέσα σε ένα εξαιρετικά εχθρικό για την εν Χριστώ σωτηρία και αλήθεια περιβάλλον. Επισφράγισμα του έργου τους υπήρξε ο εμποτισμός του με το αίμα τους. Στο σύνολό τους έδωσαν  τη ζωή τους για τον ευαγγελισμό του κόσμου. Είναι γεγονός πως οι  χριστιανοί γνωρίζουμε  ελάχιστα για τα πρόσωπα και το έργο των Αποστόλων. Ο  συνειδητός χριστιανός δεν είναι παθητικός οπαδός και ουραγός κανενός αρχηγού, αλλά ενεργό κύτταρο του Εκκλησιαστικού Σώματος με γνώση, γνώμη και δημιουργική πρωτοβουλία στη ζωή της Εκκλησίας.  Η λέξη «Απόστολος» σημαίνει απεσταλμένος. Απόστολοι ονομάσθηκαν οι εκλεγμένοι και καλεσμένοι από τον Κύριο μαθητές Του να συνεχίσουν το έργο Του, μετά την εις τους ουρανούς Ανάληψή Του. Επίσης έγιναν οι μάρτυρες της Αναστάσεώς Του «ως σχάτου τς  γς» ( Πράξ. 1,8). 

 

       Η εκλογή και η κλήση των Αποστόλων, έγινε αμέσως με την αρχή της δημόσιας δράσης του Κυρίου, στη Γαλιλαία. Ευθύς μετά τη Βάπτισή Του κατευθύνθηκε στις όχθες της λίμνης Γενησαρέτ, όπου απευθύνθηκε στους εκεί αλιείς, στους οποίους είπε: «δετε πίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἀλιείς νθρώπων» (Ματθ. 4,19). Αυτοί «εὐθέως φέντες τά δίκτυα ηκολούθησαν ατ» (Ματθ.4,21). Άλλοι «φέντες τόν πατέρα ατν Ζεβεδαίον ν τ πλοί μετά τν μισθωτν πλθον πίσω ατο» (Μαρκ. 1,20). Οι μαθητές ορίσθηκαν από τον Κύριο σε τρεις κύκλους ήτοι: τον στενό κύκλο των 12 , τον  κύκλο των 70  και τον  κύκλο των πολυπληθών φίλων Του. Μεγαλύτερη σημασία είχε ο κύκλος των 12. Αυτοί βρισκόταν πλησίον Του και σ' αυτούς αποκάλυψε τα Μυστήρια του Θεού. Αυτοί έλαβαν την χάρη της Ιερωσύνης να επιτελούν τις αγιαστικές και λειτουργικές πράξεις της Εκκλησίας, να κηρύττουν και να διοικούν Αυτήν  και να μεταδίδουν την Χάρη του Αγίου Πνεύματος στους διαδόχους τους. Είχαν την τιμή να ορισθούν κατ' εξοχήν συνεχιστές του έργου Του, διότι μόνο σε αυτούς είπε: «γ ξελεξάμην ὑμᾶς, καί θηκα ὑμᾶς να μες πάγετε και καρπόν φέρητε, καί καρπός μν μένη» (Ιωάν. 15,16). Μετά την Ανάσταση τους κατέστησε επίσημα διαδόχους του έργου Του:  «καθὼς ἀπεσταλκὲ μὲ ὁ Πατήρ, κγῶ πέμπω ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπῶν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἂν τινῶν ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφίενται αὐτοῖς, ἂν τινῶν κρατῆτε , κεκράτηνται» (Ιωάν. 20,21). Επίσης στο όρος της Γαλιλαίας, όπου είχαν συναχθεί οι έντεκα μαθητές, λίγο πριν την Ανάληψη τους είπε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμὶν» (Ματθ. 28, 19-20).

              Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν επέλεξε τους Αποστόλους Του από την ελίτ της τότε αριστοκρατίας, ή από τις τάξεις των πολιτικά ισχυρών, των οικονομικά δυνατών, ή τους κλειστούς κύκλους της διανόησης, διότι η διαφθορά, η κατάπτωση και η έπαρση ήταν το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων. Τους επέλεξε από τους άσημους, αδύναμους και αγράμματους ανθρώπους, οι οποίοι βίωναν την δυστυχία και την κακοδαιμονία της πτώσεως και της αμαρτίας καλλίτερα από τους πρώτους και καλλιεργούσαν έντονα στην ψυχή τους την προσδοκία της από το Θεό απολυτρώσεως. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του αποστόλου Παύλου: «Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τὴ σοφία τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν…. τὰ μωρά του κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός,  ἴνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνη, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἴνα καταισχύνη τὰ ἰσχυρὰ καὶ τὰ ἀγενῆ του κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἴνα τὰ ὄντα καταργήση, ὅπως μὴ καυχήσηται πάσα σὰρξ ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ.» (Α΄ Κορ. 1, 21-29). Η άσημη προέλευση των Αποστόλων είναι από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια ως σήμερα σημείο αναφοράς όλων των πολεμίων του Χριστιανισμού, ως δήθεν θρησκεία των παρακατιανών ανθρώπων. Η ψευτοδιανόηση  ήθελε έναν Χριστιανισμό «φιλοσοφικό», ο οποίος θα έδινε έναυσμα για ανώφελες συζητήσεις  στους κλειστούς κύκλους των «πνευματικών ανθρώπων», αποκομμένο από τον αγιαστικό και σωστικό ρόλο του. Αυτός δεν ταιριάζει στα μέτρα τους, γι' αυτό απορρίπτεται και πολεμείται λυσσαλέα σε όλες τις εποχές! 

 

        Το Άγ. Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής  μεταμόρφωσε τους άσημους, δειλούς και αγραμμάτους ψαράδες σε σοφούς άνδρες, σε πανίσχυρες προσωπικότητες, σε ολόφωτες υπάρξεις, οι οποίοι καταύγασαν την οικουμένη. Η συγκλονιστική εμπειρία της Αναστάσεως του Κυρίου και η επέλευση του Αγ. Πνεύματος έδωσαν σε αυτούς αφάνταστη ορμή. Διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο για να διαλαλήσουν το νέο, ελπιδοφόρο και σωτήριο μήνυμα της εν Χριστώ απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Οι πυρωμένες από θείο ζήλο καρδιές τους και το φλογερό τους κήρυγμα έκαναν τις καρδιές των ανθρώπων να δονούνται από λαχτάρα για λύτρωση. Ο σπόρος του Ευαγγελίου ρίχνονταν από αυτούς τους άοκνους  εργάτες σε κάθε μέρος της οικουμένης και αύξανε θεαματικά.»( ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΧΙΜ. ΣΠΥΡ .ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: