Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

19-6-2017 Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ


Ομιλία  † Αειμνήστου  Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου,  20-6-1971
            «Μία ακόμη περίοδος Νηστείας είναι και η  νηστεία των Αγ. Αποστόλων. Προηγείται των δύο Αποστολικών Εορτών α) των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 29 Ιουνίου και  β) της Συνάξεως των Αγίων Αποστόλων στις 30 Ιουνίου.  Η χρονική διάρκεια αυτής της νηστείας είναι μεταβλητή.  Η έναρξή της εξαρτάται από την εορτή του Πάσχα. Αρχίζει την Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγ. Πάντων και λήγει την 28η Ιουνίου. Δεν υπερβαίνει ποτέ  τις 30 ημέρες.

            Υπάρχει η  περίπτωση όταν το Πάσχα εορτάζεται όψιμα  να μην  έχουμε καθόλου νηστεία. Κατά την περίοδο της νηστείας αυτής δεν καταλύουμε κρέας, γαλακτερά και αυγά, ενώ επιτρέπεται η κατάλυση ψαριού εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Αν η εορτή των Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου πέσει Τετάρτη ή Παρασκευή, καταλύουμε μόνο ψάρι. Η νηστεία αυτή είναι αρχαιοπαράδοτος στην Εκκλησία. Πρώτος ο Μέγας Αθανάσιος (το 357) αναφέρει νηστεία μίας εβδομάδος μετά την Πεντηκοστή. «Τῇ γάρ ἐβδομάδι μετά τήν ἀγίαν πεντηκοστήν ὁ λαός νηστεύσας ἐξήλθε περί τό κοιμητήριον εὒξασθαι». Αναφέρει τη νηστεία αυτή αμέσως μετά την Πεντηκοστή, αλλά το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, το οποίο έχει γραφεί 50 χρόνια  αργότερα και απηχεί τις Αποστολοπαράδοτες εντολές και συνήθειες, την αναφέρουν μία εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή, δηλαδή μετά την εορτή των Αγίων Πάντων. «Μετά οὖν τό ἐορτάσαι ὑμᾶς τήν πεντηκοστήν ἐορτάσατε μίαν ἐβδομάδα καί  μετ’ ἐκείνην νηστεύσατε μίαν, δίκαιον γάρ καί εὐφρανθῆναι ἐπί τῇ ἐκ Θεοῦ δωρεᾷ καί νηστεύσαι μετά τήν ἄνεσιν». Όπως φαίνεται από το χωρίο των Αποστολικών Διαταγών,  ο λόγος νηστεία σχετιζόταν με την χαρμόσυνη περίοδο από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, μετά την οποία έπρεπε να επέλθει κάποια μορφή αντίδραση, ώστε να μετριασθεί η χαρμόσυνη διάθεση.  Η νηστεία θεσπίσθηκε για να προετοι­μάζει τους Χριστιανούς για τη μεγάλη Εορτή των Αποστόλων. Τους γιορτάζουμε. Τι πρέπει να κάνουμε; Να νηστέψουμε αυτές τις μέρες. Να προετοι­μαστούμε, να εξομολογηθούμε,  να κοινωνήσουμε. Κι όταν χτυπήσουν οι καμπάνες στη γιορτή τους  να πλησιάσουμε και εμείς και να τους εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για όσα έκαναν για την Εκκλησία του Χριστού και για  όλους εμάς, που αποτελούμε όπως και Εκείνοι, Μέλη του Σώματος του Χριστού……….Ας παρακαλέσουμε να γίνει ίλεως ο Θεός,  να μιμηθούμε στη ζωή, στα έργα και στις πράξεις τους, τους Αγίους Μαθητές του Χριστού και Αποστό­λους Του και  να έχουμε την ευχή τους,  διά πρεσβειών της Παναγίας  Κυρίας Θεοτόκου Αμήν.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: