Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

8-10-2016 Πότε και πώς κοινωνούμε

 
 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

(ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ)

Τί εναι Θεία Εχαριστία

Θεία Εχαριστία εναι τό κορυφαο Μυστήριο τς κκλησίας μας. Σ' ατό ρχεται Χάρις το γίου Πνεύματος καί μεταβάλλει τά προσφερόμενα πό μς δρα, τό ψωμί καί τό κρασί, σέ Σμα καί Αμα το Χριστο. Ατό γίνεται σέ κάθε Λειτουργία, πού τελε κκλησία μας. Στή συνέχεια, ατά τά γιασμένα Δρα προσφέρονται σέ μς γιά νά κοινωνήσουμε. Κάθε φορά πού κοινωνομε, παίρνουμε μέσα μας τό Σμα καί τό Αμα το Χριστο. νωνόμαστε μέ τόν Χριστό καί σωζόμεθα. Ο γιοι Πατέρες τονίζουν πς ,τι νώνεται μέ τόν Θεό, κενο μόνο σώζεται· ,τι δέν νώνεται μέ τόν Θεό (τήν ληθινή Ζωή) πεθαίνει. Γι' ατό, Θ. Εχαριστία εναι μεγαλύτερη δωρεά το Θεο σέ μς, εναι ,τι σημαντικότερο πάρχει στόν κόσμο.

Κύριος τέλεσε γιά πρώτη φορά τή Θεία Εχαριστία στόν Μυστικό Δεπνο. κε πρε ψωμί καί κρασί, τά ελόγησε, τά μετέβαλλε Σμα καί Αμα Του καί τά πρόσφερε στούς Μαθητές Του νά κοινωνήσουν. Στή συνέχεια, δωσε ντολή νά παναλαμβάνεται ατή Πράξη γιά πάντα, ς τή Δευτέρα Παρουσία Του. Ατό κριβς συμβαίνει κάθε φορά πού τελεται Θεία Λειτουργία κα κάθε φορά πού προσερχόμεθα νά κοινωνήσουμε.

Πότε πρέπει νά κοινωνομε

Κύριος εχε πε τι, ποιος τρώει τό Σμα Του καί πίνει τό Αμα Του, ζε τήν αώνια καί ληθινή ζωή, καί ντίθετα, ποιος δέν τρώει τό Σμα καί δέν πίνει τό Αμα Του δέν χει μέσα του ζωή καί δέν εναι νωμένος μαζί Του. Ατό σημαίνει τι, γιά νά ζομε τή ζωή το Χριστο, πρέπει νά κοινωνομε τακτικά. Καί ο γιοι τς κκλησίας μόφωνα τονίζουν τι πρέπει νά κοινωνομε συνεχς, δηλαδή σο συχνότερα μπορομε.

Σέ πολλούς χει πικρατήσει κακή συνήθεια νά κοινωνον μόνο τρες φορές τόν χρόνο (Πάσχα, Χριστούγεννα καί Δεκαπενταύγουστο). μως, ατό δέν ρκε γιά νά εμαστε συνεχς νωμένοι μέ τόν Χριστό καί ρχεται σέ ντίθεση μέ ,τι μς προτρέπει κκλησία.

στόσο, δέν ρκε νά κοινωνε κάποιος τακτικά, λλά πρέπει νά κοινωνε καί κατάλληλα προετοιμασμένος. πόστολος Παλος πισημαίνει τι πολλοί κοινωνον ναξίως, δηλαδή χωρίς συναίσθηση τι δέχονται τό Σμα καί τό Αμα το Κυρίου. Ατούς Θεία Κοινωνία τούς βλάπτει, ντί νά τούς φελε. ντί νά τούς παρέχει τή ζωή, τούς προκαλε τήν καταδίκη.

Κατάλληλα προετοιμασμένος κοινωνε μόνο ποιος ξομολογεται. ξομολόγηση εναι τό ερό Μυστήριο, πού καθαρίζει τήν ψυχή μας πό τά μαρτήματα, τά πάθη καί τά λατώματα, γιά νά κατοικήσει μέσα της Χριστός. πως εναι γνωστό, Χριστός κατοικε μόνο σέ καθαρές ψυχές. Καί πειδή λοι χουμε μαρτίες, σέ λους εναι ναγκαία ξομολόγηση.

Πς πρέπει νά κοινωνομε

διαίτερη προσοχή παιτεται καί στόν τρόπο μέ τόν ποο προσερχόμεθα νά κοινωνήσουμε, στε νά ποπνέει ελάβεια καί τιμή πρός τόν Βασιλέα τς Δόξης ησο Χριστό. Εδικότερα, πρέπει νά προσέξουμε τά ξς:

– Δέν κοινωνομε ν δέν ξομολογούμεθα. ξομολόγος θά καθορίσει τό πς κριβς καί κάθε πότε θά κοινωνομε.

– Πρίν κοινωνήσουμε νηστεύουμε, σο μπορομε.

πίσης, προετοιμαζόμεθα μέ προσευχή (νάγνωση τς κολουθίας τς Θ. Μεταλήψεως κ..).

χουμε συμφιλιωθε μέ τούς συνανθρώπους μας.

– Προσερχόμεθα στή Θεία Λειτουργία νωρίς.

– Εδικά ο γυνακες, δέν βάφονται ταν πρόκειται νά κοινωνήσουν, γιατί ατό εναι μεγάλη σέβεια.

– Πλησιάζουμε τό γιο Ποτήριο μέ προσοχή καί ρεμία (δέν βιαζόμεθα, δέν σπρώχνουμε, δέν νησυχομε).

ταν κοινωνομε: α) παίνουμε τό κόκκινο πανί (μάκτρο), πού βαστ ερεύς μαζί μέ τό γιο Ποτήριο, β) τό βάζουμε κάτω κριβς πό τό στόμα, γ) νοίγουμε τό στόμα μας καλά καί δ) φο κοινωνήσουμε, σκουπιζόμαστε σφιχτά μέ τό μάκτρο.

«Ἐὰν μ φάγητε

τν Σάρκα το υο το νθρώπου κα πίητε ατο τ Αμα,

οκ χετε ζων ν αυτος.

  τρώγων μου τν Σάρκα κα πίνων μου τ Αμα 

χει ζων αώνιον».

(ω. 6, 53-54)

Ιερεύς Σωτήριος Αθανασούλιας

http://sathanasoulias.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: