Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

23-9-2016 Πολιτικός ή θρησκευτικός γάμος; Το ψευτοδίλλημα της κρίσης!

  
Συζητοσα μέ μιά μάδα νέων γιά τό θέμα το γάμου, ξ φορμς το προγραμματισμένου γάμου μις πό τίς κοπέλες τς παρέας. κουβέντα ξεκίνησε ταν κοπέλα νακοίνωσε τι παντρεύεται τόν λλο μήνα, μέ πολιτικό μως γάμο. νας νεαρός πεσήμανε τι ο πολιτικοί γάμοι χουν πολλαπλασιαστε ν ο θρησκευτικοί γάμοι ποφεύγονται. «Πολλοί φίλοι καί γνωστοί μου παντρεύονται μέ πολιτικό γάμο, γιατί ραγε;» σχολίασε. κοπέλα πάντησε μέσως τι θρησκευτικός γάμος κοστίζει πάρα πολλά χρήματα ν πολιτικός κοστίζει λάχιστα. «Τόσα πολλά χρήματά σου ζήτησε κκλησία;» ρώτησα κι γώ. «χι», σπευσε νά διορθώσει κοπέλα.
 
«Τό τραπέζι πού κολουθε κοστίζει τά χρήματα!» χει πικρατήσει λοιπόν, να κοινωνικό συμβόλαιο σύμφωνα μέ τό ποο ο νέοι μπορον νά παντρεύονται στό Δημαρχεο χωρίς νά τούς κοστίζει τίποτε, ν ν παντρευτον στήν κκλησία θά πρέπει νά χουν πολλά χρήματα νά διαθέσουν, διότι βγαίνοντας πό τήν κκλησία πρέπει νά τραπεζώσουν λους τους συγγενες! Δέν μπορε νά μήν ναρωτηθε κανείς, μέ πόση εκολία ποδέχθηκε σημερινή κοινωνία ατήν τήν παραδοχή, ποία εναι παντελς παράλογη; Καί εναι παράλογη διότι δέ νομίζω νά στέκει στή λογική νός νοήμονος νθρώπου ποψη τι ν παντρευτες στήν κκλησία πρέπει νά κάνεις μεγάλα τραπέζια, ν ν παντρευτες στό Δημαρχεο θά καλέσεις λίγους καί καλούς, χωρίς μεγάλο κόστος! Γιατί δηλαδή, νά μήν καλέσεις λίγους καί καλούς στήν κκλησία; Σέ στέλνει κανένας ερέας σέ τραπέζια; Τό τραπέζι τί σχέση χει μέ τό Μυστήριο το Γάμου; ποτελε προϋπόθεση γιά νά παντρευτον ο νθρωποι; Τό ρίζει κκλησία; χι! ν τό ριζε κκλησία δέν θά τό κολουθοσε κανείς!
 
 
δ εναι τό πρόβλημα τς ποχς μας! ,τι ρίζει ερός Νόμος, τό ποο εναι πρός οκοδομήν το νθρώπου, σύγχρονος νθρωπος τό πορρίπτει καί τό θεωρε πισθοδρομικό. Ατά μως πού ρίζουν ο γραφοι κοινωνικοί νόμοι, σο παράλογα κι ν εναι, τά τηρον ο νθρωποι μέ ελάβεια!! Θεωρεται πιό σημαντικό στή σημερινή μας κοινωνία νά κάνουν ο νεόνυμφοι μεγάλα τραπέζια καί γλέντια, νά ξοδεύουν περιουσίες καί νά καλον λους τούς συγγενες, τούς ποίους στήν πλειοψηφία τους δέν θά τούς ξανασυναντήσουν στή ζωή τους, παρά νά κολουθήσουν τόν σφαλ καί γγυημένο λόγο τς κκλησίας πού εχεται μέ ληθινή γάπη γιά τούς νθρώπους: «...Διαφύλαξον ατούς, Κύριε Θεός μν, ς διεφύλαξας τούς γίους τρες Παίδας κ το πυρός, καταπέμψας ατος δρόσον ορανόθεν· καί λθοι π' ατούς χαρά κείνη, ν σχεν μακαρία λένη, τε ερε τόν Τίμιον Σταυρόν..» Τό κοινωνικό συμβόλαιο, σο κι ν δυσκολεύει τή ζωή τν νθρώπων, γίνεται ποδεκτό πό λους, χωρίς δεύτερη σκέψη, ν ερός Νόμος τς κκλησίας πού ξασφαλίζει καί ελογε τή ζωή τν νθρώπων θεωρεται πισθοδρομικός καί ξεπερασμένος!
 
 
Πς διαμορφώνονται ραγε ατές ο κοινωνικές ντιλήψεις; Καί μέ πόση εκολία τίς ποδέχεται δθεν σκεπτόμενος σύγχρονος νθρωπος; Πόση εθύνη χουμε μες ο γονες, πού νατρέφουμε τά παιδιά μας μέ ατά τά στερεότυπα, ποχρεώνοντάς τα νά τά ποδέχονται χωρίς δεύτερη σκέψη; πιβάλλουμε στά παιδιά τήν ποψη τι ο συγγενες κατά σάρκα εναι πολύ σημαντικοί στή ζωή τους, σχετα άν δέν χουν καμμία σχέση μεταξύ τους, σχετα μέ τό ν χουν λλες νοοτροπίες, λλα πιστεύματα, λλη θεώρηση γιά τή ζωή. πειδή καί μόνο εναι συγγενες φείλουν τά παιδιά νά τούς συγκεντρώσουν λους γύρω πό να τραπέζι καί μετά… ς μήν τούς ξαναδον ποτέ! Ατό, βέβαια, θά πρέπει νά τό παναλάβουν καί στή βάπτιση τν παιδιν τους καί γι' ατό θά προσανατολιστε σύγχρονη κοινωνία σέ λίγο νά καταργήσει τό Μυστήριο το Βαπτίσματος καί νά τό ντικαταστήσει μέ τήν τελετή νοματοδοσίας στό Δημαρχεο!
 
 
Μέ πόσο πουλο καί δόλιο τρόπο καθιερώνεται στήν Πατρίδα μας ποστασία πό τήν κκλησία, πομάκρυνση πό τήν ληθινή Ζωή καί μες, ο ποτιθέμενοι ρθόδοξοι λληνες, μέ πόση φέλεια καί χωρίς καθόλου ντιστάσεις χουμε παραδοθε στόν παραλογισμό τς ποχς μας!! Ο ντιστάσεις μας καί ντίδρασή μας ξαντλονται μόνο πρός τόν λόγο τς κκλησίας, τήν ποία θέλουμε νά ξαφανίσουμε πό τήν Πατρίδα μας. Ατή θεωρομε τι εναι πισθοδρομική καί ξεπερασμένη! Ο σύγχρονες πεποιθήσεις μας, μως, σο παράλογες καί ν εναι, εναι κατά τήν κρίση μς γνήσιες καί ληθινές! Πόσος κόμη παραλογισμός χωράει στήν ποχή μας;
 
 
 
 
Περιοδικό "Ενοριακή Ευλογία

Προβολή άρθρου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: