Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

21-9-2016 Επιστολή Μητροπολίτη Πειραιώς στον Πρωθυπουργό

 
peiraios-tsipras
κολουθε πιστολή τήν ποίαν πέστειλε Σεβ. Μητροπολίτης Πειραις κ. Σεραφείμ στόν Πρωθυπουργό κ. λέξιο Τσίπρα μέ κοινοποιήσεις στόν Πρόεδρο τν ΑΝΕΛ καί πουργό θνικς μύνης κ. Παναγιώτη Καμμένο καί τόν πουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη γιά τήν ρατσιστική μετατροπή μόνο γιά τούς ρθοδόξους μαθητές –τριες το μαθήματος τν Θρησκευτικν σέ θρησκειολογία.
ξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,
ξαιτομαι τήν πιείκειαν Σας διά τήν χληση τς πιστολς μου. ς χων μως τήν εθύνη τς διαποιμάνσεως τς . Μητροπόλεως Πειραις, ες τήν κανονικήν δικαιοδοσία τς ποίας φοιτον βδομήντα χιλιάδες μαθητές καί μαθήτριες, καί ς μέλος τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος, ναγνωρισμένος πό τήν λληνική Πολιτεία μέ τό πό 8/3/2006 ΠΔ (ΦΕΚ 65/9.3.2006 τ. ΝΠΔΔ), πευθύνομαι πρός τήν ξαίρετη προσωπικότητά Σας διά νά ντιμετωπίσετε να ξόχως σοβαρό θέμα πομειώσεως, ποβαθμίσεως, ετελισμο καί θρησκευτικο ρατσιμο ες βάρος τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας τς λλάδος, πού διαπράττει τό πουργεο Παιδείας, ρευνας καί Θρησκευμάτων, πως θά Σς ποδείξω μέσως.
Κατά τίς προγραμματικές Σας δηλώσεις ταν ναλάβατε τήν εθύνη διακυβερνήσεως τς Χώρας μέ τήν ψφο το λληνικο Λαο δηλώσατε τι : «Εμαι κάθε λέξη του Συντάγματος» καί ατό Σς τιμ διαιτέρως, λλά θά πρέπει, ξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, καί νά τό ποδεικνύετε καθημερινς. Στό ρθρ. 4 παρ. 1 καί 2 το Συντάγματος ρίζεται τι : « 1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις», βασικό πρόταγμα τς Γαλλικς παναστάσεως, πό τήν ποίαν μπνέεται κομματικός Σας σχηματισμός καί ριστερά τς ποίας γεσθε.
Κυβέρνησή Σας μέ τήν πλειοψηφία της στην Βουλή τν λλήνων, στίς 11/5/2016 ψήφισε τόν Νόμο 4386 «Ρυθμίσεις γιά τήν ρευνα καί λλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11.5.2016 τ. Α΄), που στό ρθρ. 55 «Ρύθμιση θεμάτων τς Γενικς Γραμματείας Θρησκευμάτων το πουργείου Παιδείας ρευνας καί Θρησκευμάτων» καί στήν παρ. 5 νομοθέτησε τά κόλουθα: «5. Στο άρθρο 16 του Ν. 1771/1988 (Α΄171) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως: «4. Κατ' εξαίρεση, εφόσον στα δημόσια δημοτικά σχολεία των με αριθμό 25153/26.2.1957 (Β΄86) και 78871/22.3.1962 (Β΄125) κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δεν υπηρετεί δάσκαλος του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας αντίστοιχα, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η πρόσληψη, ανά σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγματος και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και γλώσσας της Εβραϊκής θρησκείας. Η επιλογή και πρόσληψη του εκπαιδευτικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ) αντίστοιχα».
Τά νομοθετηθέντα σφαλς συνάδουν μέ τήν ρχή τς λευθερίας τς Θρησκευτικς Συνειδήσεως πού προβλέπει τό Σύνταγμα τς Χώρας (ρθρ. 13) καί εναι ταυτόσημα μέ τά σχύοντα γιά τούς λληνες Μουσουλμανόπαιδες, μαθητές καί μαθήτριες τς Μουσουλμανικς μειονότητας, διά τούς ποίους κατ' τος διορίζονται μέ πόφαση το ρμοδίου πί τς Παιδείας πουργο τριακόσιοι «εροδιδάσκαλοι» κατόπιν προτάσεων τν 3 Μουφτειν τς Θράκης διά τήν διδασκαλία το Κορανίου καί μόνον. Δι' ατήν τήν δημοκρατικήν Σας εαισθησία ελικρινς Σς συγχαίρω. Τίθεται μως ναπόδραστα τό ρώτημα, νθρώπινα δικαιώματα χουν μόνον ο μειοψηφίες στήν λλάδα; Κι κόμη προκύπτει τό λλογο συμπέρασμα τι τά σα δηλώνει γαπητός πουργός πί τς Παιδείας κ. Ν.Φίλης, εκαίρως καίρως τι τό μάθημα τν Θρησκευτικν εναι μονομολογιακό καί πρέπει νά «κσυγχρονισθ» εναι νακριβέστατο, διότι πως ποδεικνύεται νωτέρ τό μάθημα τν Θρησκευτικν στήν λλάδα εναι πολυομολογιακό. Προκύπτει μως καί κάτι δυστυχς τρομακτικά βαρύτερο, τι πό τόν ξοχώτατο πουργό πί τς Παιδείας κ. Ν. Φίλη, τόν ποον χω εεργετήσει νακαλέσας γκλησι καί γωγή μου διά συκοφαντικές ναφορές ες βάρος μου τς φημερίδος «ΑΥΓΗ» πί τς Διεθύνσεώς Του, καί πό τό νστιτοτο κπαιδευτικς Πολιτικς το πουργείου Του, κδιπλώνεται νας μπαθής Θρησκευτικός ρατσισμός ες βάρος τς ρθοδόξου Καθολικς το Χριστο κκλησίας, τήν ποίαν θεωρον ς παρίαν τς λληνικς Πολιτείας, παρά τίς προβλέψεις το σχύοντος Συντάγματος. Μέ τήν πρόσφατη πόφαση, ντιστρατεύονται καί περιφρονον πλήρως τήν πόφαση τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος περί διατηρήσεως το ρθοδόξου χαρακτρος το μαθήματος τν Θρησκευτικν διά τούς ρθοδόξους λληνόπαιδες καί μετατρέπουν τό μάθημα σέ θρησκειολογική «σοπα» καί ποδοπατον προκλητικά καί πομειώνουν νεπίτρεπτα τήν ρθόδοξη Καθολική κκλησία, τήν ποία θέτουν σέ σσονα μοίρα πό τίς Μουσουλμανική καί βραϊκή θρησκευτικές παραδοχές καί τό Ρωμαιοκαθολικό Δόγμα πού εναι νεκτά κατά τό Σύνταγμα στή χώρα.
Θά πρέπει νά διερωτηθ κάθε νθρωπος καλς θελήσεως καί λπίζω καί σες ξοχώτατε κ. Πρόεδρε, ξοχώτατος πουργός κ. Νικ. Φίλης καί τό νστιτοτο κπαιδευτικς Πολιτικς μόνο γιά τούς ρθοδόξους μαθητές –τριες «ναστοχάζονται»; Διατί δέν τολμον νά «ναστοχαστον» διά τούς λληνες μουσουλμάνους μαθητές –τριες καί νά τούς ποχρεώσουν νά διδάσκονται καί τό Εαγγέλιο μαζί μέ τό Κοράνιο; Διατί δέν τολμον νά «ναστοχαστον» καί γιά τούς λληνες βραίους μαθητές –τριες καί νά τούς ποχρεώσουν νά διδάσκονται καί τήν Καινή Διαθήκη μαζί μέ τήν Παλαιά; Διατί δέν τολμον νά «ναστοχαστον» καί γιά τούς λληνες Ρωμαιοκαθολικούς μαθητές –τριες καί νά τούς ποχρεώσουν νά διδάσκονται καί τήν ρθόδοξη θέση διά τό «Πέτρειο» δόγμα το Παπισμο καί τά πλαστογραφημένα «στηρίγματά» του, ψευδοκωνσταντίνειο δωρεά, ψευδοπιπίνειο δωρεά, ψευδοϊσιδώρειες διατάξεις καί ψευδοκλημέντεια;
ταν στό Μουσουλμάνο Μουφτή, ξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, ναγνωρίζετε τό ννομο σφαλς δικαίωμά του, χι μόνον νά καθορίζη ς περιεχόμενο το μαθήματος τν Θρησκευτικν διά τούς λληνες Μουσουλμανόπαιδες, τό Κοράνιο, λλά καί νά προτείνη καί νά διορίζη οσί τούς διδάσκοντες ατό, ταν στό Κεντρικό σραηλιτικό Συμβούλιο τς λλάδος, ναγνωρίζετε τό ννομο σφαλς δικαίωμα, χι μόνον νά καθορίζη τό περιεχόμενο το μαθήματος τν Θρησκευτικν διά τούς λληνες βραιόπαιδες, μέ τήν διδασκαλία τς Τορά καί το Ταλμούδ, λλά καί νά προτείνη καί νά διορίζη οσί τούς διδάσκοντας ατά, κατά παρέκκλιση τν οκείων πινάκων ναπληρωτν κπαιδευτικν, ταν στήν τετραμελή(!!!) Ρωμαιοκαθολική εραρχία τς λλάδος, ναγνωρίζετε τό ννομο σφαλς δικαίωμά Της, χι μόνον νά καθορίζη ς περιεχόμενο το μαθήματος τν Θρησκευτικν διά τούς λληνες Ρωμαιοκαθολικόπαιδες, τήν Ρωμαιοκαθολική Κατήχηση το Βατικανο (κδ. Κάκτος), λλά καί νά προτείνη καί νά διορίζη οσί τούς διδάσκοντας ατήν καί πάλι κατά παρέκκλιση τν οκείων πινάκων ναπληρωτν κπαιδευτικν, δέν ποτελε δυσμενεστάτη διάκριση θρησκευτικο ρατσιστικο περιεχομένου, καταστρατήγηση πό τό πουργεο Παιδείας διά τήν ρθόδοξη Καθολική το Χριστο κκλησία καί τήν 82μελ εραρχία Της, τν ναγνωριζομένων στίς πόλοιπες στή χώρα Θρησκευτικές Κοινωνίες ννόμων δικαιωμάτων, στό ψίστης σημασίας θέμα τς μεταλαμπαδεύσεως ες τήν διάδοχη γενεά τν ζωπύρων τς πίστεως;
Παρέλκει νά ναφέρω, ξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, τι ο σχετικές ρυθμίσεις διά τήν μετατροπή το μαθήματος τν Θρησκευτικν τν λλήνων ρθοδόξων μαθητν -τριων σέ θρησκειολογία, κτός πό πρόδηλη πως πέδειξα παραβίαση τς ρχς τς σονομίας καί τς συνταγματικς σότητος, εναι εθέως ντισυνταγματικές πως χει κριθ μέ δύο ποφάσεις το Σ.τ.Ε. τήν 3356/1995 καί 2176/1998 καθώς καί τή γνωστή τελεσίδικη πόφαση 115/2012 το Διοικητικο φετείου Χανίων.
Προσφεύγω λοιπόν ες τήν γνωσμένη εθυκρισία Σας διά νά Σς θέσω ατό τό κολοσσιαίας σημασίας θέμα πού δημιούργησε κρίτως πί τς Παιδείας πουργός Σας, πομειώσεως, περιφρονήσεως, δυσμενος διακρίσεως καί θρησκευτικο ρατσισμο ες βάρος τς ρθοδόξου Καθολικς το Χριστο κκλησίας καί νά παρακαλέσω διά τήν μεση νάκληση τς σχετικς ποφάσεως πού καταστρατηγε τήν συνταγματική ρχή τς σότητος τν λλήνων καί ετελίζει πλήρως τήν ρθόδοξη κκλησία, ντιμετωπίζοντάς την μέσα στήν λληνική ννομη τάξη ς κατώτερη πό τό σλάμ, τόν ουδαϊσμό καί τήν Ρωμαιοκαθολική αρεση καί ς ναξία σεβασμο καί τιμς.
Στήν προσεχ τακτική σύγκλιση τς εραρχίας πό 4 ως 7 κτωβρίου .., θά θέσω τό θέμα στή διάσταση πού Σς ναφέρω, ς θέμα ψίστης σημασίας διά τήν ατοσυνειδησία, τήν νομική κατάσταση καί τή συνταγματική ναγνώριση τς ρθοδόξου το Χριστο κκλησίας στήν λλάδα καί θά ζητήσω άν μμείνετε σέ ατή τήν προδήλως δικη ες βάρος τς κκλησίας διάκριση, νά κηρύξη αυτήν, κκλησία, «ν διωγμ» πό τήν Κυβέρνησή Σας καί νά προσφύγη σέ λα τά Διεθνή fora καί στό Ερωπαϊκό Δικαστήριο νθρωπίνων Δικαιωμάτων, πού ρμηνεύει αθεντικά τήν Σύμβαση νθρωπίνων δικαιωμάτων τς Ρώμης, καταγγέλουσα ατήν τήν βάναυση ες βάρος Της καί το ποιμνίου Της δυσμενεστάτη διάκριση θρησκευτικο ρατσισμο.
Εελπιστ τι τό ασθημα δικαίου πού Σς διακατέχει θά παναστατήση πέναντι σ' ατή τήν πρόδηλη παραβίαση τς σονομίας καί τς Δημοκρατίας στήν Πατρίδα μας, πού σφαλς ς μή νομικός δέν χετε ντιληφθ τήν ντιδημοκρατική διάστασή της ες βάρος τς ρθοδόξου Καθολικς το Χριστο κκλησίας καί θά ποδώσετε ,τι σχύει διά τούς μαθητάς τς Μουσουλμανικς, βραϊκς καί Ρωμαιοκαθολικς θρησκευτικς παραδοχς καί ες τούς μαθητάς τς ρθοδόξου Πίστεως. Τίποτα περισσότερον, τίποτα λιγότερον.
είμνηστος Καθηγητής μου το Ρωμαϊκο Δικαίου Δημ. Γκόφας λεγε τι γιά νά βρς τό δίκιο σου πρέπει νά συντρέχουν τρες προϋποθέσεις : α) νά χης δίκιο, β) νά μπορς νά τό διεκδικήσης καί γ) νά βρεθ νθρωπος πού θά στό ποδώση.
Στήν προκειμένη περίπτωση ξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε ρθόδοξη κκλησία σφαλς χει δίκιο. Τό διεκδικ λοιπόν, κ προσώπου τς ερς Μητροπόλεως Πειραις, καί τν 70.000 μαθητν, -τριων τς Μητροπολιτικς δικαιοδοσίας πού διακον, νώπιόν Σας, πού εσθε νώτατος Κυβερνητικός ρχων, καί μένει τό ζήτημα άν σες θέλετε νά μς τό ποδώσετε.
Εχομαι νά τό πράξετε καί νά ποσκορακίσετε μιά καταφαν δικία, διατί ατό πιτάσσει δημοκρατική Σας συνείδηση, ατό πιτάσσουν ο ρχές Σας.
κ προοιμίου Σς εχαριστ!
Μετά τιμς
+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ
{loadposition adsense}
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: