Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

5-7-2016 Ναυπάκτου Ιερόθεος: ''Γιατί δεν υπέγραψα''

 
naupaktoy1
Του Σεβ. Μητροπολτου Ναυπκτου και Αγου Βλασου Ιεροθου

χουν δηµοσιευθ διφορα σχλια σχετικ µ τν στση πο τρησα ςπρς τ κεµενο τς γας κα Μεγλης Συνδου τς ρθοδξου κκλησας µ ττλο: «Σχσεις τς ρθοδξου κκλησας πρς τν λοιπν Χριστιανικν κσµον».
λλοι γρφουν τι δν τ πγραψα, λλοι τι τ πγραψα µ πιφυλξεις κα λλοι τι τ πγραψα.
Μ τν δλωσ µου ατ πιβεβαινω τι πργµατι δν πγραψα ατ τ κεµενο, κα π πλον ξφρασα τς πιφυλξεις µου γι τ κεµενα « ποστολ τς ρθοδξου κκλησας ν τ συγχρν κσµ» κα «Τ Μυστριον το Γµου κα τ κωλµατα ατο», σ συγκεκριµνα σηµεα, τ ποα νπτυξα κατ τς Συνεδρισεις.
Εδικ γι τ πρτο κεµενο «Σχσεις τς ρθοδξου κκλησας πρς τν λοιπν Χριστιανικν κσµον» θλω ν π τι ντως δν τ πγραψα µετ π βαθει σκψη, χοντας θεολογικ κριτρια.
ν εναι καιρς κµη ν ναπτξω λα τ στορικ κα θεολογικ πιχειρµατ µου, πργµα τ ποο θ τ κνω ταν ναλσω γενικτερα λες τς διαδικασες κα τν τµσφαιρα πο διγνωσα κατ τν διεξαγωγ τν Συνεδριν τς γας κα Μεγλης Συνδου.
δ θ ναφρω πιγραµµατικ µερικος εδικος λγους.
1. Θεωρ τι δν πρασαν λες ο µφωνες ποφσεις τς εραρχας τς κκλησας τς λλδος, χι µνον ς πρς τν φρση « ρθδοξος κκλησα γνωρζει τν στορικν παρξιν λλων Χριστιανικν µολογιν κα Κοινοττων» λλ κα σ τσσερεις - πντε λλες περιπτσεις.
πλεξα π τν ρχ ν ποδεχθ τν συµµετοχ µου στν γα κα Μεγλη Σνοδο ς µλος τς ντιπροσωπεας τς κκλησας τς λλδος, νµενα µως τς ποφσεις τς εραρχας το Μαΐου 2016 προκειµνου ν ποφασσω τελικς γι τ ν θ παραστ.
ταν διεπστωσα τι ο ποφσεις τς εραρχας ταν σηµαντικς κα µφωνες κατληξα στ ν συµµετσχω στν γα κα Μεγλη Σνοδο προκειµνου ν τς ποστηρξω.
2. Προβληµατιζµουν π τν ρχ µ τν λη δοµ κα σκψη το κειµνου, διτι προλθε π τν συννωση δο διαφορετικν κειµνων, λλ
µ
χρι τλους λπιζα στς διορθσεις του, µ τς προτσεις κα τν λλων κκλησιν.
µως τελικ παρατρησα τι ο διορθσεις πο προτθηκαν π τς κκλησες δν πρασαν λες στ κεµενο γι διαφρους λγους.
Μητροπολτης Περγµου, ποος, προφανς ς Σµβουλος, µ τν προτροπ το Πατριρχου ταν τελικς ξιολογητς τν προτσεων τς πρριπτε τς διρθωνε τς υοθετοσε κα γινταν ποδεκτ ξιολγησ του π τν κκλησα τς Κωνσταντινουπλεως κα τς λλες κκλησες.
τσι, τ κεµενο κατ τν ποψ µου δν ταν ριµο γι ν κδοθ π τν γα κα Μεγλη Σνοδο, φο µχρι τν τελευταα στιγµ, πρν τν πογραφ του, διορθωνταν κα πεξεργαζταν, κµη κα στν µετφρασ του στς τρες λλες γλσσες, γαλλικ, γγλικ κα ρωσικ.
Ατς ταν λγος πο µερικς κκλησες π τν ρχ ζτησαν τν πσυρση το κειµνου γι περαιτρω πεξεργασα. πσης, τ κεµενο εναι περισστερο διπλωµατικ κα καθνας µπορε ν τ χρησιµοποιση κατ τς προτιµσεις του.
πως ποστριξα στν Συνεδραση τς γας κα Μεγλης Συνδου, τ κεµενο δν χει αστηρ κκλησιολογικ βση, κα τ θµα τ εναι κκλησα κα ποι εναι τ µλη της ταν να π τ 100 σχεδν θµατα πο εχαν προταθ γι τν γα κα Μεγλη Σνοδο, λλ ν τ µεταξ ξπεσε, µ τν προοπτικ ν γνη ερτερη συζτηση κα διλογος κα µετ ν ποφασισθ σχετικς.
πρεπε, ποµνως, πρτα ν συζητηθ κα ρισθ τ εναι κκλησα κα ποι εναι τ µλη της κα πειτα ν καθορισθ θση τν τεροδξων. πσης, ἐάν πγραφα τ κεµενο ατ, στν πρξη θ ρνιµουν λα σα κατ καιρος χω γρψει σ θµατα κκλησιολογας π τ βσει τν γων Πατρων τς κκλησας. Κα ατ δν µποροσα ν τ πρξω.
3.ν εναι δυνατν ν κατανοηθ πλρως τ γιατ ρνθηκα τν πογραφ µου, ἐάν δν δσω κα µερικς πληροφορες γιατ ο ντιπρσωποι τς κκλησας τς λλδος λλαξαν κενη τν στιγµ τν µφωνη πφαση τς εραρχας τς κκλησας.
ς γνωστν ρχικ πφαση τς εραρχας το Μαΐου 2016 ταν τι « ρθδοξος κκλησας γνωρζει τν στορικν παρξιν λλων Χριστιανικν µολογιν κα Κοινοττων», κα ατ τροποποιθηκε µ τν πρταση « ρθδοξος κκλησα ποδχεται τν στορικν νοµασαν λλων τεροδξων Χριστιανικν κκλησιν κα µολογιν».
διαφορ µεταξ τν δο φρσεων εναι µφανς.  Τν Παρασκευ πο συζητετο τ συγκεκριµνο κεµενο συζτηση φθασε σ διξοδο στν κτη παργραφο, που γινταν λγος γι τν νοµασα τν τεροδξων.
κκλησα τς Ρουµανας πρτεινε ν λγωνται «µολογες κα τερδοξες Κοιντητες».
κκλησα τς Κπρου πρτεινε ν λγωνται «τερδοξες κκλησες». Κα κκλησα τς λλδος πρτεινε ν λγωνται «Χριστιανικς µολογες κα Κοιντητες».
πειδ κκλησα τς Ρουµανας πσυρε τν πρτασ της, γινταν συζτηση µεταξ τς προτσεως τς κκλησας τς Κπρου, πο γινταν ποδεκτ π λλες κκλησες, κα τς προτσεως τς κκλησας τς λλδος.
Σ εδικ σσκεψη τς ντιπροσωπεας µας τν Παρασκευ τ µεσηµρι ποφασσθηκε ν παραµενουµε σταθερο στν πφαση τς εραρχας κα ν προταθον ναλλακτικς λσεις, τοι ν γραφ « ρθδοξος κκλησα γνωρζει τν παρξιν τεροδξων» «λλων Χριστιανν» «µ ρθοδξων Χριστιανν».
πειδ δν γνονταν ποδεκτς ο προτσεις τς κκλησας τς λλδος, Οκουµενικς Πατριρχης στν πογευµατιν Συνεδραση τς Παρασκευς πρτεινε δηµοσως ν γνη συνντηση µεταξ το Μητροπολτου Περγµου κα µο προκειµνου ν βρεθ λση.
Μητροπολτης Περγµου δν φνηκε διατεθειµνος γι κτι ττοιο κα γ δλωσα τι δν εναι θµα προσωπικ γι ν ναλβω ττοια εθνη, λλ εναι θµα λης τς ντιπροσωπεας.
Ττε Οκουµενικς Πατριρχης πρτεινε στν ρχιεπσκοπο θηνν ν βρεθ πωσδποτε λση.
Τ Σββατο τ πρωΐ πρν τν Συνεδραση, ντιπροσωπεα µας συναντθηκε γι ν ποφασση σχετικς.
ρχιεπσκοπος θηνν κα Πσης λλδος κ. ερνυµος, φερµενος δηµοκρατικ, νφερε τι πρχουν τρες συγκεκριµνες λσεις.
πρτη ν παραµενουµε στν πφαση τς εραρχας· δετερη ν καταθσουµε µι να πρταση, γι τν ποα δν γνωρζω πς προκυψε κα ποις τν πρτεινε, τοι « ρθδοξος κκλησα ποδχεται τν στορικν νοµασαν λλων τεροδξων Χριστιανικν κκλησιν κα µολογιν» µ τ διατερο σκεπτικ· κα τρτη ν δεχθοµε τν πρταση τς κκλησας τς Κπρου, πο κανε λγο γι «τερδοξες κκλησες».
γινε συζτηση κα ψηφοφορα µεταξ τν µελν τς ντιπροσωπεας µας πνω στς τρες προτσεις. Προσωπικ ποστριξα τν πρτη πρταση µ τς ναλλακτικς της διατυπσεις πο ναφρθησαν προηγουµνως, ν λοι ο λλοι παρντες ψφισαν τν δετερη να πρταση.
Θερησα τι ατ πρταση δν ταν πλον νδεδειγµνη π πλευρς στορικς κα θεολογικς κα δλωσα µσως νπιον λων τν παρντων τι δν θ πογρψω τ κεµενο ατ, ἐάν κατατεθ ατ πρταση, χριν µως τς ντητος θ πχω π τν περαιτρω συζτηση.
ποµνως, δν θ µποροσα κα γι τν λγο ατ ν πογρψω τ κεµενο.
4. νας κµη λγος, πο δν εναι ββαια κα οσιαστικς, λλ χει να εδικ βρος εναι τι σκθηκε ντονη λεκτικ κριτικ πρς τν κκλησα τς λλδος γι τν πφασ της.
Ββαια, ρχιεπσκοπος θηνν κα Πσης λλδος κ. ερνυµος πρριψε µ πολ σηµαντικ λγο τν βριστικ ατ τοποθτηση.
Τελικ, µως, ντδραση ατ παιξε ναν ψυχολογικ ρλο στν διαµρφωση τς λλης πρτασης. Τολχιστον γ προσωπικ δχθηκα σοβαρ πεση κα βριστικ ντιµετπιση π ερρχες γι τν στση µου, πληροφορθηκα δ τι πισεις δχθηκαν κα λλοι ρχιερες τς κκλησας µας.
Κα πειδ πντοτε νεργ µ ψυχραιµα, νηφιαλιτητα κα λευθερα, δν µποροσα ν ποδεχθ ττοιες βριστικς πρακτικς.
Ατο εναι ο βασικτεροι λγοι πο µ καναν νσυνειδτως κα θεολογικς ν ρνηθ τν πογραφ µου.
Ββαια, στ τελικ κεµενο πο δηµοσιεθηκε χρησιµοποιθηκε κα τ νοµ µου ς δθεν πογρψαντα τ κεµενο, προφανς διτι µουν µλος τς ντιπροσωπεας τς κκλησας τς λλδος.
Ατ εναι µερικ στοιχεα π σα γιναν γι τ θµα ατ.
Περισστερα θ γρψω ργτερα, ταν θ ναλσω κα τν προβληµατικπ πλευρς στορας κα θεολογας– τς τελικς πρτασης πο πβαλε κκλησα τς λλδος κα πρασε στ πσηµο κεµενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: