Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

3-5-2016 Η προφητεία του Ιεζεκιήλ που προτυπώνει την Ανάσταση των νεκρών

 
Προφήτης εζεκιήλ εχε πολλές ποκαλύψεις πό τόν Θεό καί κανε καί διάφορες συμβολικές πράξεις. Δυό μεγάλα ράματα πού εδε καί περιγράφει στό βιβλίο του εναι τό Χερουβικόν ρμα καί νέος Ναός.
Σέ μς εναι γνωστή προφητεία το Προφήτου εζεκιήλ περί τς ποκαταστάσεως τν σραηλιτν στά εροσόλυμα, πού προτυπώνει τήν νάσταση τν νεκρν, τήν ποία προφητεία διαβάζουμε στήν κκλησία τήν Μεγάλη Παρασκευή τό βράδυ, μετά τήν πιστροφή στόν Ναό πό τήν περιφορά το πιταφίου

 κε γράφεται τι Θεός φερε τόν Προφήτη σέ κσταση καί τόν δήγησε σέ μι πεδιάδα πού ταν γεμάτη πό νθρώπινα στ καί το επε νά πευθύνη λόγο Κυρίου στά νεκρά στ. Καί καθώς κήρυττε λόγο Κυρίου στά στ, γινε σεισμός καί ρχισαν νά πλησιάζουν τό να μέ τό λλο, νά ποκτον νερα καί σάρκες καί πάνω σέ ατά πρόβαλε δέρμα. Στήν συνέχεια το επε νά κηρύξη πρός τό πνεμα καί τσι εσλθε μέσα στά νεκρά ατά στ πνεμα ζωογόνο καί τά στ ζωντάνευσαν καί στάθηκαν στά πόδια τους. Καί στήν συνέχεια Θεός το δωσε ντολή νά κηρύξη:
«Ατά λέγει Κύριος. Νά, γώ θά νοίξω τούς τάφους καί θά σς βγάλω πό τά μνήματά σας καί θά σς δηγήσω στή χώρα το σραήλ.. καί θά σς δώσω τό πνεμα μου καί θά πάρετε ζωή καί θά σς τοποθετήσω στή χώρα σας καί θά πεισθτε τι γώ εμαι Κύριος».
Ο Προφτες τς Παλαις Διαθήκης κήρυξαν μετάνοια γιά νά μετανοήσουν ο νθρωποι καί νά πιστρέψουν στόν Θεό. Πολλές πό τίς διδασκαλίες τους ταν μεσσιανικές, φο ναφέρονταν στήν λευση το Χριστο, καί στήν προετοιμασία το σραηλιτικο λαο γιά νά δεχθον τήν νανθρώπηση το Χριστο. πό λους τος λαούς ο ουδαοι προετοιμάσθηκαν καλύτερα, γι' ατό καί κε γεννήθηκε Χριστός. Καί ατό φείλεται στούς Προφτες, μεταξύ τν ποίων καί τόν Προφήτη εζεκιήλ πού ορτάζουμε σήμερα. Γι' ατό καί τούς χρωστομε μεγάλη εγνωμοσύνη. Ατά πού κενοι κήρυξαν, μες τά πολαμβάνουμε.
Λαμβάνοντας φορμή πό τήν σημερινή ορτή καί τό ραμα το Προφήτου εζεκιήλ, θά πρέπη νά πιστεύσουμε κράδαντα στήν νάσταση τν νεκρν, πού θά γίνη κατά τήν Δευτέρα Παρουσία το Χριστο, καί νά προετοιμαζόμαστε γιά νά σταθομε κ δεξιν το Θεο.
*(απόσπασμα από το κείμενο)
 

Προβολή άρθρου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: