Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

20-5-2016 Κωνσταντίνος, ο πρώτος βασιλιάς τής Αυτοκρατορίας, καί Μεγάλος καί Άγιος !

 
 
21MAY


Όσο κι΄ αν ψάξουμε στην Ιστορία δεν πρόκειται να βρούμε άλλον ηγεμόνα από τούς τόσους πού πέρασαν μέχρι σήμερα,  πού νά έχει κάνει τόσα πολλά γιά τήν ανθρώπινη δικαιοσύνη, γιά τόν Χριστιανισμό καί τήν διάδοσή του, σύν τήν προσωπική του μετάνοια εφ΄ όρου ζωής και μέχρι τον θάνατό του !
Είναι λοιπόν ή, δέν είναι: καί Μεγάλος καί Άγιος ;

Τό έργο τού Μεγάλου και μετέπειτα Αγίου Κωνσταντίνου τον οποίον η Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με την μητέρα του την Αγία Ελένη εορτάζει στις 21 Μαϊου, θεωρείται σέ πολλά σημεία έργο τεράστιο και ανεπανάληπτο για την εποχή του, τό οποίο δυστυχώς σήμερα πολλοί είτε αδιαφορούν να μάθουν, είτε εσκεμμένα θέλουν να αγνοούν...
 
 Ήταν  λοιπόν αυτός πού:
Υπέγραψε τό διάταγμα τών Μεδιολάνων γιά τήν ανεξιθρησκεία στήν Αυτοκρατορία,
Κατάργησε τούς Χριστιανικούς διωγμούς πού για 300 περίπου χρόνια κατέφαγαν στα ιπποδρόμια με τα θηρία, στα μαρτύρια, στους εξευτελισμούς, στους αποκεφαλισμούς, στις διαρπαγές περιουσιών εκατομμύρια Χριστιανούς μάρτυρες, καί αναγνώρισε επίσημα τόν Χριστιανισμό.
Μετέφερε τήν πρωτεύουσα από τήν Ρώμη στήν Κωνστ/λη ώς έδρα τής Νέας Χριστιανικής θρησκείας,
Κατάργησε τήν σταύρωση καί τόν στιγματισμό τών καταδίκων μέ πυρωμένες σφραγίδες,
Νομοθέτησε βαριές ποινές γιά περιπτώσεις βιασμού καί κακοποίησης παιδιών,
Απαγόρευσε τίς μονομαχίες, καθώς καί τό νά ρίχνονται άνθρωποι στά θηρία,
Δημιούργησε θεσμούς πρόνοιας καί προστασίας χήρων καί ορφανών,
Απαγόρευσε τήν πώληση καί κακομεταχείριση τών δούλων,
Κατάργησε τήν παράνομη παλλακεία ( 2η καί 3η συζυγία μέσα σέ νόμιμο γάμο),
Ενίσχυσε τόν Ιερό Κλήρο καί ξεχώρισε τήν Αστική καί Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη,
Έκλεισε όσους ειδωλολατρικούς ναούς ήσαν εστία μαγείας, νυκτερινών θυσιών καί ανηθικότητας ( μάγισσες καί ιερόδουλες),
Επανέφερε στά αξιώματά τους όσους Χριστιανούς τά είχαν χάσει από τούς διωγμούς καί τούς ξαναέδωσε πάλι τίς περιουσίες τους, πού τίς είχαν δημεύσει οί ειδωλολάτρες,
Απάλλαξε από τήν βαριά φορολογία καί χρηματοδότησε φιλανθρωπικά καί εκκλησιαστικά έργα καί Ναούς τόσο μέσα στήν Κωνσταντινούπολη όσο καί  στήν Παλαιστίνη, στούς Αγίους Τόπους, στό Σινά, στήν Αντιόχεια, στήν Νικομήδεια, στήν Βόρεια Αφρική, καί στήν Ρώμη ( Ναός Πέτρου καί Παύλου),
Αναδιοργάνωσε  τό τότε Κράτος, σέ πραγματικό Κράτος δικαίου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: