Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

30-3-2016 Νὰ προσεύχεσαι χωρὶς ἀγωνία, ἤρεμα, - Ἅγιος Πορφύριος

 

Νὰ προσεύχεσαι 
χωρὶς ἀγωνία, ἤρεμα, 
μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν ἀγάπη 
καὶ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
 
Ἅγιος Πορφύριος

Προβολή άρθρου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: