Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

26-3-2016 Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε - Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

 
 
 Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας 
και να την στερεώσετε, 
διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα 
είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως 
και έπειτα υπέρ πατρίδος.
 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

Προβολή άρθρου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: