Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

25-3-2016 ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σήμερα 25/3/2016 εορτάζουν:
Β' Χαιρετισμοί
Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου
Όσιος Σεννούφιος ο Σημειοφόρος
Αγίες Πελαγία και Θεοδοσία
Άγιος Δήμιος ο Μάρτυρας
Όσιος Τίμων ο Ερημίτης
Όσιος Παρθένιος του Κιέβου
Μετακομιδή του Ιερού λειψάνου του Αγίου Ευφρόσυνου του Ιερομάρτυρα εκ Ρωσίας
Σύναξη της Παναγίας της Μεγαλόχαρης στην Τήνο
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βάτου, εν τω όρει Σινά
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευαγγελίστριας
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου των Κηπουραίων
Σύναξη της Παναγίας της Πρωτόθρονης στην Νάξο
Σύναξη της Παναγίας της Ευαγγελίστριας στην Ικαρία
Σύναξη της Παναγίας Γιουρίτισσας στην Αλόννησο
Σύναξη της Παναγίας της Ευαγγελίστριας στην Σκιάθο
Σύναξη της Παναγίας της Τοχνιώτισσας στην Κύπρο
Σύναξη της Παναγίας της Οξυλιθιώτισσας στην Εύβοια
Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου καὶ Ἐπέτειος Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας 1821
Εἶναι τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς θείας ἐνσάρκωσης, ποὺ μὲ τόσο σαφῆ τρόπο μας τὸ παρουσιάζει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὸ Εὐαγγέλιό του (κεφ. Α´ στίχ. 26-38). Τὴν ἡμέρα αὐτή, ὁ θεόσταλτος ἀρχάγγελος Γαβριὴλ παρουσιάζεται καὶ λέει στὴν Παρθένα Μαρία ὅτι θὰ γεννήσει υἱό, ποὺ θὰ εἶναι ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου. Ἀξίζει, ὅμως, νὰ δοῦμε πὼς οἱ ἐμπνευσμένοι ὑμνῳδοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας ἔψαλαν τὸ κοσμοσωτήριο ἄγγελμα: «Σήμερον χαρᾶς Εὐαγγέλια παρθενικὴ πανήγυρις τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνάπτεται· ὁ Ἀδὰμ καινουργεῖται ἡ Εὔα τῆς πρώτης λύπης ἐλευθεροῦται καὶ ἡ σκηνὴ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς οὐσίας τῇ θεώσει τοῦ προσληφθέντος φυράματος ναὸς Θεοῦ κεχρημάτικεν. Ὦ μυστήριον! Ὁ τρόπος τῆς κενώσεως ἄγνωστος, ὁ τρόπος τῆς συλλήψεως ἄφραστος. Ἄγγελος λειτουργεῖ τῷ θαύματι, παρθενικὴ γαστὴρ τὸν Υἷον ὑποδέχεται, Πνεῦμα ἅγιον καταπέμπεται, Πατὴρ ἄνωθεν εὐδοκεῖ, καὶ τὸ συνάλλαγμα κατὰ κοινὴν πραγματεύεται βούλησιν, ἐν ᾧ καὶ δι᾿ οὗ σωθέντες, συνῳδᾷ τῷ Γαβριήλ, πρὸς τὴν Παρθένον βοήσωμεν· χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, ἐξ ἧς ἡ σωτηρία, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὴν καθ᾿ ἡμᾶς προσλαβόμενος φύσιν πρὸς ἑαυτὸν ἐπανήγαγεν».
Ὁ Ὅσιος Σεννούφιος ὁ Σημειοφόρος
Ἀπεβίωσε εἰρηνικά. Ἴσως εἶναι ὁ ἴδιος με τὸν ἀσκητὴ τῆς Νιτρίας Σεννούφιο.
Οἱ Ἁγίες Πελαγία καὶ Θεοδοσία
Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.
Ὁ Ἅγιος Μάρτυς ἀπὸ τοὺς δήμιους
Αὐτὸς γνώρισε τὸν Χριστὸ καὶ μαρτύρησε ἀφοῦ τὸν ἔκλεισαν σὲ βρωμερὴ ἀπομόνωση καὶ πέθανε μᾶλλον ἀπὸ ἀσφυξία.

Προβολή άρθρου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: