Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

20-3-2016 Τόση παγωνιά..

 
στις καρδιές των σημερινών ανθρώπων,  
που εγκατέλειψαν τον Θεό 
κι έχασαν και τον συνάνθρωπο και τον ίδιο τον εαυτό τους!.. 

"διά δέ τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν, ψυγήσεται ἡ ἀγάπη (καί ἡ καρδία) τῶν πολλῶν".. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: