Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

12-2-2016 Σιατίστης Παύλος: ''Ετοιμάζεται προγκρόμ εναντίον κάθε ελεύθερου πολίτη που έχει άποψη''

 
 
 

Του Σεβ. Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Παύλου
 

Νά λοιπόν πού μιά καινούρια λέξη πέρασε στό
λληνικό λεξιλόγιο. Μιά λέξη γεμάτη δυναμισμό καί μέ τήν πειλή νά κτοπίσει πολλές λλες λέξεις πού τώρα πιά πρέπει νά πεταχτον στόν κάλαθο τν χρήστων.
Πρόκειται γιά τίς λέξεις
 
μοφοβία καί μοφοβικός. Τώρα πιά ο λέξεις καλό καί κακό, μαρτία καί γνότητα, ρετή καί κακία, λλά καί πολλές λλες εναι περιττές καί σως καί πικίνδυνες γιατί προκαλον διακρίσεις.
Θαυμστε λοιπόν καί ποδεχθετε τήν καινούρια λέξη, μιά λέξη πού μπορες νά τήν κολλήσεις σέ ποιονδήποτε δέν σο ρέσει καί νά τόν ξοντώσεις. Μιά λέξη στιλέτο.
κφασισμός πλέον τς δημόσιας ζως λλά καί καλλιέργεια το φόβου γιά νά κφράσεις τήν γνώμη σου καί τήν ποψή σου εναι σέ ξέλιξη.
πί τ εκαιρία μως νά ρωτήσω τόν κ.Πρωθυπουργό καί τόν κ. πουργό τς Δικαιοσύνης, τό παραλήρημα κείνου το θλιβερο προσώπου, το βουλευτή το ΣΥΡΙΖΑ κ. Καραγιαννίδη ναντίον μις πό τίς πλέον πολύτιμες μάδες το λαο μας, ατς τν Πολυτέκνων ντάσσεται χι στήν μοφοβία;
Ατές ο λέξεις «πεχθάνομαι» καί «βδελύσσομαι» τούς Πολυτέκνους δέν θεωρονται ρατσιστικές; δέν προκαλον τήν χθρότητα καί τό μσος;
Μήπως ν λόγ κύριος νεκλήθη πό τόν Πρόεδρο τς Βουλς στήν τάξη, μήπως τόν πέπληξε δημοσίως κ. Πρωθυπουργός (μιά καί τόν δημοσίως μαρτάνοντα, δημοσίως δε καί λέγχεσθαι) μήπως πεδοκιμάσθη δημοσίως πό τό κόμμα του καί δέν τό ντελήφθην;
Μήπως συνλθε κοινοβουλευτική μάδα το κυβερνντος κόμματος καί διέγραψε ατόν τόν κύριο πού κφράζει τόσο μίσος πέναντι στά παιδιά;

Γιατί προφανς ργή το παράδεκτου ατο κυρίου πέναντι στούς Πολυτέκνους εναι κριβς γιατί χουν πολλά τέκνα, πολλά παιδιά τά ποα σφαλς καί θέλουν νά ζήσουν.
Μήπως λοιπόν τοιμάζεται να προγκρόμ ναντίον το κάθε λεύθερου πολίτη πού χει δικαίωμα στήν γνώμη, τήν ποψη, τήν διαφορά μέ στόχο τήν πόλυτη πιβολή καί τόν πόλυτο κφοβισμό;
Μπως ν μέσ δημοκρατίας πανερχόμεθα σέ λήστου μνήμης σταλινικές πρακτικές;
Προσπάθησα νά βρ μιά ρμηνεία γιά τήν λέξη μοφοβία καί τουλάχιστον στό διαδίκτυο δέν βρκα.
μόνη ρμηνεία φορ τήν πόρριψη τς μοφυλοφιλίας. Δέν νομίζω μως τι ταιριάζει μιά τέτοια λέξη σέ να τέτοιο θέμα.
χει κάθε πολίτης τό δικαίωμα καί τήν λευθερία νά διαφωνε μέ τήν μοφυλοφιλία σάν τρόπο ζως καί σάν σχέση καί νά τήν πορρίπτει. Καμμιά διαφωνία δέν καλλιεργε τό μσος.
Τότε λοι ο νθρωποι θά πρεπε νά εμαστε τό ποτέλεσμα νός καρμπόν. μεγάλη πλειοψηφία τν νθρώπων εχε, χει καί θά χει ξακάθαρη ποψη, ποψη διαχρονική διά τήν φυσιολογία τν νθρωπίνων σχέσεων.
μεγάλη πλειοψηφία τν νθρώπων πίσης σέβεται τό δικαίωμα το καθενός νά ζε μέ τό δικό του τρόπο τήν διωτική του ζωή.
Τό ρώτημα εναι γιατί Πολιτεία μιά προσωπική σχέση καί πιλογή τήν νάγει σέ δημόσιο γαθό καί τήν ξισώνει μέ τόν ελογημένο θεσμό τς Οκογένειας.
κπρόσωπος το Κουμουνιστικο κόμματος στήν ρμόδια πιτροπή τς Βουλς πεκάλυψε, ατό μέ τό ποο ρμόδιος πουργός πεχείρησε νά ξαπατήσει τόν λληνικό λαό.
Μς επε: Ψηφίζουμε τό νομοσχέδιο γιατί καταδικασθήκαμε πό τό ερωπαϊκό Δικαστήριο.
λλά πό τό ερωπαϊκό δικαστήριο καταδικασθήκαμε χι γιατί δέν ψηφίσαμε ατό καθ'αυτό τό νομοσχέδιο, λλά γιατί νομοθετήσαμε δη τό σύμφωνο συμβίωσης τν τερόφυλων καί ρα κάναμε διάκριση ες βάρος τν μοφυλόφιλων.
τόνισε λοιπόν τι ν δέν εχαμε ψηφίσει τό πρτο ΔΕΝ θά καταδικαζόμασταν γιά τίποτα. Διερωτήθηκε δέ καί δικαίως, σέ τί χρειάζεται τό σύμφωνο συμβίωσης, τήν στιγμή πού πάρχει πολιτικός Γάμος;
πό λα ατά μως ποδεικνύεται κόμη να κρίσιμο σημεο τό ποο προσεπάθησε νά διασκεδάσει κ. πουργός τς Δικαιοσύνης καί νά ποκρύψει τήν παγίδα πού κρύβει.
ν λοιπόν μς επε τι νομοθετε τίμια, βαρειά λέξη κ. πουργέ, καί τι δέν νομοθετεται τεκνοθεσία παιδν σέ μόφυλα ζευγάρια, Κάνει πώς δέν καταλαβαίνει τι θά τό νομοθετήσει καί ατό, φο ατό πιτρέπεται σέ τερόφυλα ζευγάρια; φήνει δηλαδή νά προκύψει τεκνοθεσία πάλι ς καταδίκη ξ ατίας ατς τς διάκρισης. πό τό νομοσχέδιο λοιπόν ατό, φόσον ψηφισθε, τεκνοθεσία εναι δεδομένη. ς τό χουν καλά π' ψη τους ο κ. Βουλευτές καί ς μή παριστάνουν μετά τόν ξαπατημένο.
Τό μόνο πού θέλω νά συγχαρ τόν κ. πουργό εναι γιά τήν πιλογή τς λέξης «τεκνοθεσία» ντί γιά τήν λέξη «υοθεσία».
υοθεσία προϋποθέτει νδρόγυνη σχέση. λέξη μως «τεκνοθεσία» σημαίνει τοποθέτηση παιδιο καί ατό σημαίνει τι τό παιδί τοποθετεται σέ μιά τέτοια σχέση, πως τοποθετεται να πιπλο σέ να δωμάτιο.
Νά λοιπόν πού ξαναζομε τήν στορία τν Χριστουγέννων μέ να λλόκοτο τρόπο. «Φωνή ν Ραμ κούσθη. Θρνος, κλαυθμός καί δυρμός. Ραχήλ κλαίουσα τά τέκνα ατς καί οκ θελε παρακληθναι τι οκ εσί».
 


 
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: