Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

1-2-2016 Το απολωλός

 
 

Μόλις λίγο ταπεινώθηκε ο Ζακχαίος, μόλις λίγο προθυμοποιήθηκε να κινηθεί με ευνοϊκή διάθεση, έστω με αγαθή περιέργεια, προς τον Ιησού, σπεύδει Εκείνος πρώτος ν' ανταποκριθεί και να τον προφθάσει, βοηθώντας τον να θεμελιώσει σωστά την μετάνοιά του. 
 
Κι εκεί μπροστά σε όλους όσοι κατηγορούσαν τον Ζακχαίο και χάριν της κοινωνικής προκατάλειψης τον αποστρέφονταν, δίνει ο Χριστός μας ένα μάθημα του πώς υπερβαίνει η αγάπη το παρελθόν, το διαγράφει και το ανασκευάζει...
 
Από τη ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ 31.1.16

Προβολή άρθρου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: