Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

30-1-2016 ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ναού μας κ. Αθανάσιος Δασκαλοθανάσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: