Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!

 
 
 
Σήμερον ο Χριστός, εν Βηθλεέμ γεννάται εκ
Παρθένου.
Σήμερον ο άναρχος άρχεται, καί ο Λόγος σαρκούται.
Αι δυνάμεις τών ουρανών αγάλλονται, 
καί η γή σύν τοίς ανθρώποις ευφραίνεται, 
οι Μάγοι τά δώρα προσφέρουσιν,
οι Ποιμένες τό θαύμα κηρύττουσιν, ημείς δέ
ακαταπαύστως βοώμεν: 
Δόξα εν υψίστοις
Θεώ, καί επί γής ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: