Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Αρχαιολατρεία – Η Αρχαία ελληνική θρησκεία ξαναζωντανεύει

 
 
Ag_Achillios_prespes-451x338
Του πρωτοπρεσβ. Σωτηρίου Αθανασούλια
ρχαιολατρία (νεοειδωλολατρία, νεοπαγανισμός) εναι να παγκόσμιο φαινόμενο, πού δν πικεντρώνεται μόνο στ στεν ρια του λλαδικο χώρου. Μιά πρώτη πιφανειακή ματι σως τό ντάξει στν γενικ ντίληψη πιστροφς στν παράδοση, στ πλαίσια τς ποίας κάθε λας πρέπει ν πανέλθει στ ντικείμενο λατρείας τν ρχαίων προγόνων του: Ο λληνες να «ξαναζωντανέψουν» τος θεος το λύμπου, ο Αγύπτιοι τν σιρι, τν σιδα, τν Ρ, ο νδο τν Κρίσνα κα τν Σίβα, ο Πέρσες τν Ζαρατούστρα κ.τ.λ. Στν οσία μως τ πράγματα δν εναι τσι. Στν λλάδα μ τς διάζουσες συνθκες γι τν νάπτυξη τέτοιων φαινομένων τ πρόβλημα μεγαλώνει συνεχς κα μάλιστα χωρίς ατό νά γίνεται ερύτερα ντιληπτό.

     Ο νεοπαγανιστικς τάσεις ατοπαρουσιάζονται ς κινήσεις προβολς το ρχαίου πολιτισμο. παρουσία τους στή χώρα μας εναι ντονότατη μέσω δεκάδων μάδων ργανώσεων καί μέσω πολυάριθμων περιοδικν καί ντύπων. Φαίνονται τι πρεσβεύουν να νέο εδος νεοελληνικο «διαφωτισμο» κα ναπτύσσονται μ νάλογες δραστηριότητες: παρουσιάζονται τι πιθυμον τν ναβίωση το λυμπιακο πνεύματος, τν προβολ τν ρφικν κα δελφικν δεωδν, τν ναβίωση ρχαίων ορτν μ θρησκευτικ χαρακτήρα (Παναθήναια, λευσίνια Μυστήρια, νθεστήρια, ναστενάρια, μεταφορ τς ερς φλόγας κ..). Πραγματοποιον κδηλώσεις γι τν ορτασμ τν λιοστασίων, τν παρατήρηση τς πανσελήνου π τν ερ βράχο τς κροπόλεως, τ μύηση στν ρχαία λληνικ φιλοσοφία κα σκέψη.
     Στν πραγματικότητα νέα ατ τάση τς ρχαιολατρίας δν εναι τίποτα λλο παρά να πικίνδυνο παρακλάδι τς Νέας ποχς. Σκοπός της οσιαστικ εναι κ νέου ρμηνεία τς λληνικς στορίας, τς λληνικς μυθολογίας, τν λληνικν παραδόσεων κα θίμων κα γενικότερα το λληνικο τρόπου ζως. Κατ κύριο λόγο τ κίνημα ατ εναι ντονα ντιχριστιανικ, φο θεωρε τι Χριστιανισμς ταν δραστικς κενος καταλύτης πο διέλυσε τν ρχαο λληνικ πολιτισμό. Θεωρον τν ρθόδοξη Βυζαντιν Ατοκρατορία ς Μεσαίωνα πο ξερίζωσε π" τν ζω τν λλήνων ,τι πολυτιμότερο εχαν, τν ρχαιοελληνικ τρόπο σκέψης κα ζως. Γενικότερα ποστηρίζουν πς λληνισμς και ν γένει Μονοθεϊσμς (χι ποκλειστικ Χριστιανισμς) εναι μεγέθη συμβίβαστα. Κα σοι π τος νεοειδωλολάτρες (λίγοι εναι ατο) μφανίζουν φιλικς σχέσεις μ τν Χριστιανισμό, προσπαθον ν τν ντάξουν στ πιστεύω τους μ τ ν θεωρον τι δρυτς το Χριστιανισμο Κύριος μν ησος Χριστς ταν ρχαος λληνας σοφς (ρχι)τέκτονας, πανερχόμενοι τσι σ βλάσφημες αρετικς «γνωστικς» ντιλήψεις τν πρώτων χριστιανικν αώνων.
     Ο τρόποι ν χτυπήσουν τν Χριστιανισμ εναι πάρα πολλοί: κτοξεύουν λάσπη μ τ ν δηλώνουν τι ο Χριστιανο εναι ουδαΐζοντες βραοι, φο δέχονται τν Παλαιά Διαθήκη. ργανώνουν συνέδρια ρχαίου λληνικο νδιαφέροντος, που καλον πιστος Χριστιανος κπροσώπους τς κκλησίας μ σκοπ ν τος μειώσουν κα ταν δν τ καταφέρνουν μεσα, διαστρεβλώνουν τ λόγια κα τς μιλίες τους κα τ παρουσιάζουν πως τος συμφέρει.
     Σ" ατ τν τάση ντάσσεται κα προσπάθεια κατάργησης το μαθήματος τν Θρησκευτικν στ σχολεα κα ντικατάστασή του μ μάθημα προσαρμοσμένο στ ρχαιοελληνικ πιστεύω, π τ πνεμα το ρφέα, το Διονύσου, το ρακλέους κ.., πως πίσης δρυση «μυστηριακν» σχολν κα νοικοδόμηση νέων ναν λατρείας το Διονύσου, το Διός, τς Δήμητρας. Γι τος ρχαιολάτρες σοι πιστο κκλησιάζονται στούς Οκους το Κυρίου χαρακτηρίζονται ς βραιόδουλοι παδοί το Παύλου.
     Ταυτόχρονα πιδιώκουν σο τίποτε λλο τν χωρισμ τς ρθόδοξης κκλησίας π τ Κράτος κα προωθον ντιχριστιανικς δέες μίμησης ρχαίων προτύπων, πως «λληνοπρεπς» καύση τν νεκρν, διοργάνωση ρχαιοπρεπν τελετν (μεταξ τν ποίων γάμους, βαφτίσια, θυσίες ζώων, σπονδς) σ ρείπια ρχαίων ναν, σ ρχαιολογικος χώρους κα σ «ερ» βουνά, πως λυμπος. Κα τ σχημο εναι τι σ ατς τους τς λλόκοτες δέες βρίσκουν πολλές φορές συμπαραστάτες κα ρωγος τς κάστοτε δημοτικς τοπικς ρχς, ο ποες δίνουν τν δειά τους γι τέτοιου εδους κδηλώσεις, θεωρώντας τες κα ς πόλο λξης γι τος τουρίστες κα τος διοργανωτς τους ς θώους δεολόγους – νοσταλγος το ρχαίου νδοξου παρελθόντος. κόμα κα σ τελετς πο παρουσιάζονται ς διεθνες πρεσβευτς τς χώρας μας, πως φ τς λυμπιακς φλόγας π τν «ερ» χρο τς λυμπίας, χουν εσαγάγει ς  «παραδοσιακ» στοιχεο τν λιγόλεπτη πίκληση στ «θε» πόλλωνα. Τ «θιμο» το Καρναβαλιο τ συνδυάζουν μ τν ναβίωση τς Διονυσιακς κστασης κα μέθης κα προωθον τοπικ θιμα, πως τ γνωστ «Μπουραν» στν Τύρναβο μ τν «παραδοσιακ» ποχρέωση το φαλλοπροσκυνήματος κα λλων ναίσχυντων πράξεων.
     φιλοσοφία κα κοσμοθεωρία τν νεοπαγανιστικν ρχαιολατρικν τάσεων διέπονται π τ νεοεποχίτικο πνεμα τς «λιστικς» λεγομένης τοποθέτησης ναντι το κόσμου: δηλαδ τ πάντα σ ατ τν κόσμο πάγονται στν δέα το νς π" τ ποο προλθαν. Ατ τ «Πν» κπροσωπε τ καλ, ν δυϊκότητα κα ντίθεση τ κακό. Ο νεοειδωλολάτρες δν μπορον ν δεχθον τν παρξη μις «κτιστης φύσεως», νς προαιωνίου θεο, φο τ πάντα γι" ατος συμπεριλαμβάνονται κα στοιβάζονται στν «κτιστ φύση» το κόσμου τούτου. Γίνεται ν προκειμέν μφανής θεοποίηση το φυσικο κόσμου κα το καθενς νθρώπου χωριστά, ποος εναι γι" ατος νας μικρς θεός. Τ δόγμα στ ποο θέλουν οσιαστικ ν καταλήξουν εναι τι πολυθεϊσμς πελευθερώνει τν νθρωπο π ποιονδήποτε θικ νόμο.
     Ετυχς γι τν ρα τέτοια φαινόμενα δν χουν διαπιστωθε στν Μητρόπολή μας, ν κα πλούσια μυθολογία κα στορία τς ρκαδίας (Πν, ρτεμις, Λύκαιος Δίας κ..) παρέχει ερ μολογουμένως φάσμα γι τν κδήλωση τέτοιων δραστηριοτήτων. πίστη μας στν μοναδικ κα συνάμα Τριαδικ Θε μς ξασφαλίζει τν ψυχικ μας γεία κα σωτηρία. Ο  λληνες δν χουν νάγκη τς πικλήσεις στ «θε» πόλλωνα γι ν τος στείλει τ φς, φο δι μέσου τν Μυστηρίων τς κκλησίας μας καθίστανται κανο τς μετοχς το καταυγάζοντος τν νθρώπινη παρξη κτίστου Θείου Φωτς τς Μεταμορφώσεως το Κυρίου. Κα πως κάπου χει γράψει π. Γ. Μεταλληνός: «Ατς λας δν φήνει τος γίους του, γι ν πιστρέψει στν πόλλωνα, τν θην τν ρτεμη. Διότι δη στν ρειο Πάγο (Πραξ. 17) τν θηνν καμε τ «στροφ» του π τν δεατ τελειότητα στν νσαρκη περτελειότητα, τν ησο Χριστό…. ναβίωση τς «ρχαίας θρησκείας» μπορον ν πιχειρήσουν κάποιοι διανοούμενοι μ μόνο κα κύριο λόγο τι νας Θες -νθρώπινο κατασκεύασμα εναι εκολότερα δεκτς π τν ντως ντα Δημιουργ κα Σωτρα Θεν τν Πατέρων μν. λλωστε το Leibnitz λόγος εναι τι ν γεωμετρία μς ριζε τρόπο ζως, θ τν εχαμε πορρίψει…".»
 
Χριστιανισμός καί λληνισμός
     Πρέπει νά διευκρινιστε τι Χριστιανισμός στήν στορική του πορεία χι μόνο δέν πέρριψε κατέστρεψε τόν ρχαο λληνικό πολιτισμό, λλά φομοίωσε καί διατήρησε ,τι γιές στοιχεο πρχε σ" ατόν, μέ ποτέλεσμα πολλοί νά χρησιμοποιον τόν περβολικό ρο «ξελληνισμός το Χριστιανισμο». Βέβαια, πέρριψε ρισμένα στοιχεα, πως τήν ρχαία θρησκεία. αθεντικώτερη συνάντηση λληνισμο καί Χριστιανισμο γινε μέ τό ργο τν μεγάλων Πατέρων τς κκλησίας Μ. Βασιλείου, Μ. θανασίου, Γρηγορίου το Θεολόγου, Γρηγορίου Νύσσης κ.τ.λ. ,τι διασώθηκε πό τόν ρχαο πολιτισμό πάρχει πλέον μόνο μέσα στήν ρθόδοξη Θεολογία καί ζωή καί μόνος τρόπος νά κατανοήσωμε τήν ρχαία λληνική σκέψη εναι μέσω το ργου τν Πατέρων τς κκλησίας μας.
 
πρόσφατη εδησεογραφία γιά τά ρχαιολατρικά δρώμενα στή χώρα μας
     Κατ" ξοχήν ς πεδίο δράσης τν νεοειδωλολατρν – ρχαιολατρν στήν λληνορθόδοξη χώρα μας χρησιμοποιονται δθεν πιστημονικά περιοδικά καί βιβλία, πού προσφέρουν τή δυνατότητα γνωριμίας μ τόν ρχαο λληνικό πολιτισμό καί τίς λοιπές μυστηριακές θρησκεες το ρχαίου κόσμου (ρχαοι πολιτισμοί, αγυπτιακό πάνθεο, κελτικοί μύθοι, κ..). Τά μασονικά – λευθεροτεκτονικά γχειρίδια βρίθουν τέτοιων ναφορν. Διάφορα περιοδικά πού προβάλλουν τάχα τήν παλαιοντολογική καταγωγή καί τή μυστηριώδη ρμηνεία τς λληνικς γλώσσας καί το λληνικο λφαβήτου, πού μέμφονται τήν ρθόδοξη κκλησία γιά βραϊκή προπαγάνδα («μέ τή διάδοση τς Παλαις Διαθήκης»), πού κηρύσσουν τήν πιστροφή στίς ρχαιοελληνικές ξίες συγχέοντας σημερινές ντιλήψεις διαστροφς (μοφυλοφιλία, ρατσισμός καί λλες διακρίσεις) μέ τά κατάλοιπα πανθρησκευτικς συγκρητιστικς θητείας (πού οσιαστικά σχετίζονται μέ τήν παρακμή το κλασσικο πολιτισμο), κυκλοφορον πό χέρι σέ χέρι μιμαθν καί σκοτεινν θιασωτν τς … καθαρευούσης καί τοθνους (ξευτελίζοντας τήν στορία μας, περβαίνοντας τούς φυσικούς πατέρες μας, τούς βυζαντινούς, γιά νά δηγηθομε στούς προγόνους μας, τούς ρχαίους λληνες). Στό διο πλαίσιο ντάσσονται καί ο προσπάθειες πό πισήμους καί διωτικς πρωτοβουλίας κύκλους γιά ναβίωση ρχαιοελληνικν μυστηριακν τελετν καί λοένα συνεχής πομίμηση (λλά καί πίκληση) νομάτων το δωδεκαθέου. κομε γιά ορτές το χειμερινο λιοστασίου, έρειες τς στίας, σωματεα μέ νόματα «λυμπος» καί «Πν», κόμη καί γιά νεοσατανιστικές δέες, θεωρίες μετεμψύχωσης, δοξασίες παρερμηνείας τν Πυθαγορείων καί Νεοπλατωνικν φιλοσόφων, γιά «Μεγάλη θνική κκλησία τν λλήνων», γιά πόκρυφες ταιρίες τύπου «νδρομέδας» καί «λευσίνας», προσευχές σέ ρείπια ρχαίων ναν, τελετές βαπτίσματος στήν πυρά, πιστούς τς θες Γαίας, μετικές διδασκαλίες τς ρχαιοελληνικς γλώσσας μέ στεες παραστάσεις, καί λλα πολλά πού συνοδεύονται πό πανσεξουαλικά ργια καί προκλητική φρασεολογία (τό τρίπτυχο: φύση, σέξ … πάσης φύσεως καί δωδεκάθεο). Ο νεοειδωλολάτρες πρωτοστατον συχνά στήν δρυση πολιτικν κομμάτων … περεθνικιστικν καί … περηλικν ντιλήψεων μέ φαιδρά συνθήματα πρωτόγονης … βλακείας.
     Στίς συνθέσεις τς Νέας ποχς ποκρυφισμός καί νεοπαγανισμός βαίνουν παράλληλα καί πολλές φορές στά στυνομικά χρονικά χουν καταγραφε περιπτώσεις σελγος συμπεριφορς σέ νηλίκους καί νηλίκους κατά τή διάρκεια τελετν … καθάρσεως πό πεφωτισμένους μύστες το ρχαίου «κάλλους». Συχνά ο διαπρύσιοι κήρυκες τς ρχαιολατρικς τραπο προσπαθον νά κμεταλλεύονται διάφορα γιογραφικά χωρία καί τήν φέλεια το ποιμνίου κκλησιαστικν κύκλων σφετεριζόμενοι τήν κλασσική καθαρότητα καί τή φυλετική νωτερότητα τν ρχαίων μν προγόνων, συνήθως μέ τή βοήθεια … ξωγήϊνων πισκεπτν. Σέ ρκετά στικά κέντρα φημερίδες τοίχου καί νακοινώσεις φέρουν προσκλήσεις παρακολούθησης «πιμορφωτικν» σεμιναρίων ατο το περιεχομένου. ννοεται τι ο σχετοι καί μιμαθες νεοπαγανιστές γνοον παντελς τόσο τήν λληνική στορία σο καί τό μεγαλεο το πολιτισμο τν προγόνων.
 
Εδήσεις – Σχόλια – Γεγονότα
     Μέ κπληξή μας πληροφορηθήκαμε τι τήν Κυριακή το Θωμ (18-4-1999) διανεμήθηκε ξω πό τούς ερούς Ναούς τς πόλεώς μας να δυσφημιστικό τετρασέλιδο φυλλάδιο γιά τόν πεύθυνο το ντιαιρετικο γραφείου. κε γίνεται μετά θρασύτητος λόγος «πρός τό χριστεπώνυμο κοινό τς Τριπόλεως» (σάν νά πρόκειται γιά Συνοδική γκύκλιο μέ βαρύγδουπο τίτλο) γιά τήν περάσπιση τς «μοιοπαθητικς ατρικς», ν παρουσιάζεται ντεταλμένος πί τν αρέσεων τς . Μ. Μαντινείας σάν θμα παραπληροφόρησης. ραγε συντάκτης το λιβέλλου γνωρίζει τά πολλά δημοσιεύματα το μερήσιου τύπου πανελλαδικς δ καί τέσσερα χρόνια γιά τήν πόθεση Διαμαντίδη, τίς καταθέσεις μαρτύρων μέχρι σήμερα, τά γκυρα δημοσιεύματα στό ργανο τς Π.Ε.Γ. «Διάλογος» γιά τή σχέση μοιοπαθητικς καί ποκρυφισμο, τίς 14 καταδικαστικές ποφάσεις λληνικν δικαστηρίων κατά το Διαμαντίδη (κ τν ποίων ο 10 εναι μετάκλητες), τά βιβλία το π. λεβιζοπούλου, το καθηγητ βραμίδη, το π. ρσενίου Βλιαγκόφτη γιά τό θέμα, τήν πύρινη πιστολή το ατρικο Συλλόγου θηνν στήν φημ. «Καθημερινή» (19-9-1998) καί τίς γνμες τόσων θεραπόντων τς ατρικς πιστήμης, τν ποίων πποκράτης εναι πατέρας (ρκετοί νουνεχες καί γγράμματοι ατροί τόν μελετον δίχως νά ρέπουν πρός τήν … μοιοπαθητική); Μήπως ατά εναι γεννήματα τς φαντασίας το π. θανασούλια; άν δέν τά γνωρίζει (πράγμα νεπίτρεπτο), ντί νά καταφεύγει σέ διανομή μπροσούρας (πού θυμίζει λλες ποχές) ς προσέλθει στό γραφεο καί τούς εδικούς συνεργάτες του (θεολόγους, νομικούς, κ..) στε νά νημερωθε γιά να τόσο σοβαρό θέμα. Ατό πιτάσσουν ο ρχές τς δημοκρατίας καί τς ντικειμενικς νημέρωσης. σο γιά τίς δηγίες τς  Ερ. Κοινότητος δέν πρέπει νά δίνουμε σ" ατές πόλυτη ξία, διότι τότε θά πρεπε νά καμαρώσουμε τήν ερωπαϊκή προσήλωση στά δανικά τς … διεθνος νομιμότητας καί τή γενοκτονία τν μοδόξων Σέρβων. πειδή τό ζήτημα τς μοιοπαθητικς τελε κόμη πό συζήτησιν θά πανέλθουμε μέ εδικό φιέρωμα.
     Ο δημόσιες κδηλώσεις τν Πεντηκοστιανν παναλαμβάνονται κατά καιρούς στήν κεντρική πλατεία τς Τριπόλεως. Σέ μία μάλιστα πό ατές (στίς 6-3-1999) ο πεύθυνοι τς αρεσης κατόρθωσαν – δέν γνωρίζουμε μέ ποιό τρόπο – νά ποσπάσουν καί δεια πό τήν τοπική στυνομία. πως εναι γνωστό, τέτοιες δημόσιες κδηλώσεις εναι παράνομες, φ" σον παιτεται γι" ατές πρτα δεια πό τόν Δμο Τριπόλεως ( ποος παραχωρε καί τό χρο φ" σον συμφωνε μέ τήν πραγματοποίησή τους) καί στή συνέχεια δεια πό τίς τοπικές στυνομικές ρχές.Avast logo
Αυτό το e-mail ελέγχθηκε για ιούς από το πρόγραμμα Avast antivirus.
www.avast.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: