Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Ευγνωμοσύνη

 

Η προσευχή είναι ένα κτίριο, που συνήθως αφήνουμε τη μια πλευρά του μισοχτισμένη. Είναι η πλευρά της ευχαριστίας. Φροντίζουμε να είναι πλήρεις οι άλλες πλευρές των αιτημάτων μας. Αλλά ξεχνάμε να συμπληρώνουμε την πλευρά των ευχαριστιών που οφείλουμε στο Θεό για όσα καλά – γνωστά ή άγνωστά μας – πήραμε από την αγαθότητά Του.

Ας πάρουμε λοιπόν τις πέτρες της καλής μνήμης και το μυστρί της ευγνωμοσύνης και ας συμπληρώσουμε τον τοίχο της Ευχαριστίας. «Ὑπὲρ τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν εὐεργεσιῶν», που δεχτήκαμε από το Θεό.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: