Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Μεγάλο Σάββατο

Μπροστά στον άδειο σου Σταυρό
δυο λέξεις ψάχνω να Σου πω
σαν μια υπόσχεση πριν την Ανάστασή Σου:
Είμαι μαζί Σου, είμαι για πάντα μαζί Σου!... 
(Γ. Βερίτης)