Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Τῆ 23η τοῦ αὐτοῦ μηνός μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (α΄) ...