Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Η εξαφάνιση των γεννήσεων και η κατάργηση του αφορολόγητου για τα παιδιά!

Του ΒΑΣΙΛΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Δικηγόρου, Προέδρου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών έπραξαν -περιέργως- και κάτι σωστό ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πόσοι είναι οι θάνατοι και οι γεννήσεις στην Ελλάδα.Όπως ανεγράφη («Καθημερινή», 8-2-2015):
«Το γεγονός ότι όλα τα ληξιαρχεία της χώρας είναι πλέον συνδεδεμένα σε μια ενιαία βάση δεδομένων, δίνει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να έχουμε εικόνα για την κίνηση του πληθυσμού σε πραγματικό χρόνο». Έτσι γνωρίζουμε ήδη ότι τον Ιανουάριο του 2015 οι θάνατοι ήσαν 12.561 και οι γεννήσεις μόλις 7.192, δηλαδή μέσα σ' έναν και μόνο μήνα του 2015 οι θάνατοι υπερέχουν των γεννήσεων κατά 5.369! Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Ο καθένας αντιλαμβάνεται σε τι κατήφορο βρίσκονται οι γεννήσεις το 2015. Τείνουν να εξαφανισθούν από την Ελλάδα, όταν μάλιστα ολόκληρο το προηγούμενο έτος οι θάνατοι (114.231) υπερείχαν των γεννήσεων (93.452) κατά 20.779.

Η Βουλή των Ελλήνων, με ομόφωνο (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ) πόρισμά της τον Φεβρουάριο του 1993, προέτρεπε: «Η Πολιτεία πρέπει να βοηθήσει το κάθε ζευγάρι να αποκτήσει τον αριθμό των παιδιών που επιθυμεί. Ιδιαίτερη βοήθεια πρέπει να παρασχεθεί σε όσα ζευγάρια θέλουν να αποκτήσουν τρίτο και τέταρτο παιδί... Η οικογένεια και η τεκνοποίηση έχουν μεγάλη κοινωνική αξία και πρέπει να προβάλλονται και να ενισχύονται παντοιοτρόπως. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης να τονίζεται η σημασία της πολυτεκνίας και η κοινωνική προσφορά της πολύτεκνης οικογένειας...» (σελ. 35-36 πορίσματος).

Αντί όσων προέτρεπε το ομόφωνο τότε πόρισμα της Βουλής, η απελθούσα κυβέρνηση έπραξε τα ακριβώς αντίθετα. Αγνόησε προκλητικώς τις διατάξεις του άρθρου 21 του Συντάγματος, που ορίζουν: «1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία, τελούν υπό την προστασία του Κράτους. 2. Πολύτεκνες οικογένειες… έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος… 5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, αποτελεί υποχρέωση του Κράτους…».

Όχι μόνον τις αγνόησε, αλλά προέβη σε ρυθμίσεις που στρέφονται ευθέως εναντίον του γάμου και της οικογένειας, και μάλιστα της πολύτεκνης οικογένειας. Με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 417223-7-2013, βάσει των οποίων και φορολογούμεθα, διπλασίασε για τους μισθωτούς το αφορολόγητο του αγάμου από τα 5.000 στα 9.550 ευρώ (είναι η έκπτωση από τον φόρο των 2.100 ευρώ που αντιστοιχεί σ' αυτό το ποσό και γίνεται για όλους τους φορολογούμενους μισθωτούς) και κατάργησε κάθε αφορολόγητο για τα παιδιά! Δηλαδή αυτό το ασήμαντο αφορολόγητο των 15.000 ευρώ μειώνεται και γίνεται 9.550 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα προστατευόμενα τέκνα, ενώ το ίδιο γίνεται και γι' αυτόν που έχουν 12 προστατευόμενα τέκνα (από 39.000 ευρώ σε 9.550 ευρώ)! Αυτές οι διατάξεις και ρυθμίσεις αποτελούν φορολογικό αντικίνητρο για την τέλεση γάμων και ακόμη περισσότερο για την απόκτηση παιδιών και συγχρόνως κίνητρο διάλυσης των γάμων, αφού ευνοούν σκανδαλωδώς τους αγάμους έναντι των οικογενειαρχών, και μάλιστα των πολυτέκνων, δεδομένου ότι συμφέρει φορολογικώς η διάζευξη και η μη απόκτηση παιδιών, καθ' όσον ο άγαμος, για το ίδιο ποσό εισοδήματος, καταβάλλει ως φόρο το ίδιο ποσό με τον πολύτεκνο, όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχει!

Η νέα κυβέρνηση προανήγγειλε ότι θα αυξήσει το αφορολόγητο στα 12.000 (από 9.550) ευρώ, χωρίς όμως να αναφέρει εάν θα υπάρξουν αφορολόγητα ποσά για τα παιδιά. Ανεγράφη, βέβαια, στον Τύπο ότι θα υπάρξουν αφορολόγητα για τα παιδιά, χωρίς όμως να έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η νέα κυβέρνηση δεν θα ακολουθήσει την αυτοκτονική, για το έθνος, αντιοικογενειακή, αντιδημογραφική και αντιπολυτεκνική πολιτική της προκατόχου της, γιατί θα έχει τότε και αυτή την ίδια τύχη.
paron.gr