Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Μαθητικοί Εκκλησιασμοί την εβδομάδα 1 - 7 Μαρίου 2015

Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε για Εκκλησιασμό

Την Τετάρτη τις τάξεις Δ΄, Ε΄, Στ΄ του 1ου Δημοτικού Σχολείου και
Την Παρασκευή το Γυμνάσιο και το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων "Η Θεομήτωρ" στις 11.00 το πρωί.