Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ


Π  Ρ  Ο  Γ  Ρ  Α  Μ  Μ  Α
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Α'  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/02/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/03/ 2012ΚΥΡΙΑΚΗ 26/02/12 ΤΗΣ  ΤΥΡΙΝΗΣ
7.00π.μ.-10. 30π.μ. Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
7.00 μ.μ.-8.15 μ.μ. Α'  ΚΑΤΑΝ.  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
8.15μ.μ.-9.00μ.μ.   Α΄ ΟΜΙΛΙΑ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ, ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ»
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/02/12
ΟΡΘΡΟΣ - ΩΡΕΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ:       7.00 π.μ.
ΑΚΟΛ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ 7.00μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 28/02/2012
ΟΡΘΡΟΣ - ΩΡΕΣ - ΕΣΠ[ΕΡΙΝΟΣ:      7.00 π.μ.
ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ:                   6.00 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/02/12
ΟΡΘΡΟΣ - ΩΡΕΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  7.30π.μ .-10.00π.μ.
ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ: 6.00 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 01/03/2012
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ - ΟΡΘΡΟΣ - ΩΡΕΣ  - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7.00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/03/12 
ΟΡΘΡΟΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.30π.μ.-10.00π.μ.
4.30 μ.μ.-5.15 μ.μ. ΤΡΙΣΑΓΙΟ (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ)  ΣΤΗΝ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5.45μ.μ.-7.00μ.μ.   Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
7.30μ.μ.-9.15μ.μ.   Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
9.45μ.μ.-10.30 μ.μ. Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03/03/12
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  7.30π.μ.-9.15π.μ.
9.15π.μ.-9.30π.μ.ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ
6.00 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ  04/03/2012 Α΄ ΤΩΝ  ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
7.00-10. 30 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.30-10.45 ΛΙΤΑΝΕΙΑ Ι. ΕΙΚΟΝΩΝ
( ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ!!! Να φέρουμε μία εικόνα από το σπίτι μας για να ευλογηθεί.)
7.00 μ.μ. - 8.15 μ.μ. Β'  ΚΑΤΑΝ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
8.15μ.μ.-9.00μ.μ. Β' ΟΜΙΛΙΑ « ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: