Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ - 15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Σ.Φ.Ε.Β.Α.

12 Δεκεμβρίου 1994. Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ,  ὁ ἐθνάρχης τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ  πατέρας τῶν Βορειοηπειρωτῶν,  φεύγει ἀπὸ τὴ ζωὴ μετὰ ἀπὸ σκληρὴ μάχη μὲ τὴν ἀσθένεια.  Ὁ Ἐπίσκοπος  πού γιὰ ὁλόκληρες δεκαετίες ὄρθωσε τὸ ἀνάστημά του καὶ βροντοφώναξε (ὁλομόναχος στὴν ἀρχή, μὲ  ὅλη τὴν Ἑλλάδα δίπλα του στὴ συνέχεια) γιὰ «τὸ δράμα καὶ τὸ κλάμμα» τῶν σκλαβωμένων ἀδελφῶν μας,   σιωπᾶ ἐπὶ γῆς, γιὰ νὰ συνεχίσει τὴν ἱκετευτική του δέηση στὴν ἐπουράνια βασιλεία.

12 Δεκεμβρίου 2009. Δεκαπέντε χρόνια μετά,

γιὰ ὅλους ἐμᾶς, τοὺς νέους τῆς ΣΦΕΒΑ ἀλλὰ καὶ τὰ μέλη τοῦ ΠΑΣΥΒΑ , τῶν συλλόγων πού ὁ ἴδιος ἵδρυσε καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῶν ὁποίων  μετέφερε τὸ μήνυμά του σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα (ἀλλὰ καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτήν), παραμένει βαρὺ  τὸ χρέος καὶ ἡ εὐθύνη  ἀπέναντι στὴν  ἱστορία μας ἀλλὰ καὶ στὴν παρακαταθήκη ποὺ ἄφησε ὁ ἱδρυτής μας. Νὰ σταθοῦμε δίπλα στὸν ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ αἱμορραγεῖ,  γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ κατ' ἀρχὴν ἡ ἐπιβίωσή του στὰ πατρογονικά του ἐδάφη, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ τήρηση ὅλων τῶν ἱστορικῶν δικαίων καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ μαρτυρικοῦ αὐτοῦ τμήματος τοῦ ἑλληνισμοῦ.


Χρέος ὅλων μας, ἑλλαδιτῶν καὶ βορειοηπειρωτῶν, εἰδικὰ αὐτὴ τὴ δύσκολη περίοδο, εἶναι νὰ  ἀφουγκρασθοῦμε τὴν καθαρὴ καὶ κρυστάλλινη προτροπὴ τοῦ ἀγωνιστῆ   ἱεράρχη,  ὅπως αὐτὴ ἐκφράστηκε στὴν περιλάλητη διαθήκη του. « Τί δὲ νὰ εἰπῶ διὰ τοὺς προσφιλεῖς μου ἀδελφοὺς καὶ πονεμένους Βορειοηπειρῶτες, τοὺς ὁποίους τόσον πολὺ ἠγάπησα καὶ ἠγωνίσθην μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις, διὰ τὰ δικαιώματά τους ; Λυποῦμαι μόνον πικρά, διότι τὸ ἐπίσημον κράτος δὲν ἔδειξε τὸ ἁρμόζον ἐνδιαφέρον, οπότε τὰ πράγματα θὰ ήσαν σήμερα πολὺ καλύτερα εἰς τὴν πολυπαθῆ Β. Ἤπειρον. Πάντως, παρακαλῶ τοὺς ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες νὰ μείνουν στὸν τόπο τους καὶ νὰ συνεχίσουν ἑνωμένοι καὶ μονοιασμένοι τὸν Ἀγώνα τοὺς διὰ τὴν ἀνάκτησιν τῶν δικαιωμάτων τους. «Ἰσχὺς ἐν τῆ ἐνώσει». Ἐγὼ δὲ ταπεινῶς θὰ προσεύχωμαι ὑπὲρ τοῦ Λυτρωμοῦ των.»

Τὸν ἀγώνα αὐτὸ, ἡ ΣΦΕΒΑ και ὁ ΠΑΣΥΒΑ  τὸν συνεχίζουν ἐδῶ καὶ 15 χρόνια κάτω ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ ἀξίου διαδόχου τοῦ μακαριστοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ,  μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς και Κονίτσης  κ.ΑΝΔΡΕΑ , πάντα δίπλα στοὺς ἀδελφούς μας, μὲ πνεῦμα θυσίας καὶ ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης.

 Γιατί  ὁ σύγχρονος ἀγώνας γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα  δὲν τελείωσε μὲ τὸ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ ...    Μὲ τὸν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ ἄρχισε!

Δεν υπάρχουν σχόλια: