Σας άρεσαν την τελευταία εβδομάδα ...

Είπαν ......

"Αν βάζετε στα παιδιά σας Χριστό και Ελλάδα μη φοβάστε, θα έρθουν μπόρες και καταιγίδες, αλλά αυτά θα νικήσουν."
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
Αθήνα 24 Ιανουαρίου 2016

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ


Π  Ρ  Ο  Γ  Ρ  Α  Μ  Μ  Α
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Α'  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/02/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/03/ 2012ΚΥΡΙΑΚΗ 26/02/12 ΤΗΣ  ΤΥΡΙΝΗΣ
7.00π.μ.-10. 30π.μ. Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
7.00 μ.μ.-8.15 μ.μ. Α'  ΚΑΤΑΝ.  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
8.15μ.μ.-9.00μ.μ.   Α΄ ΟΜΙΛΙΑ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ, ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ»
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/02/12
ΟΡΘΡΟΣ - ΩΡΕΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ:       7.00 π.μ.
ΑΚΟΛ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ 7.00μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 28/02/2012
ΟΡΘΡΟΣ - ΩΡΕΣ - ΕΣΠ[ΕΡΙΝΟΣ:      7.00 π.μ.
ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ:                   6.00 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/02/12
ΟΡΘΡΟΣ - ΩΡΕΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  7.30π.μ .-10.00π.μ.
ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ: 6.00 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 01/03/2012
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ - ΟΡΘΡΟΣ - ΩΡΕΣ  - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7.00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/03/12 
ΟΡΘΡΟΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.30π.μ.-10.00π.μ.
4.30 μ.μ.-5.15 μ.μ. ΤΡΙΣΑΓΙΟ (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ)  ΣΤΗΝ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5.45μ.μ.-7.00μ.μ.   Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
7.30μ.μ.-9.15μ.μ.   Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
9.45μ.μ.-10.30 μ.μ. Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03/03/12
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  7.30π.μ.-9.15π.μ.
9.15π.μ.-9.30π.μ.ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ
6.00 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ  04/03/2012 Α΄ ΤΩΝ  ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
7.00-10. 30 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.30-10.45 ΛΙΤΑΝΕΙΑ Ι. ΕΙΚΟΝΩΝ
( ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ!!! Να φέρουμε μία εικόνα από το σπίτι μας για να ευλογηθεί.)
7.00 μ.μ. - 8.15 μ.μ. Β'  ΚΑΤΑΝ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
8.15μ.μ.-9.00μ.μ. Β' ΟΜΙΛΙΑ « ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: